Länsimetron selvitys työehtosopimusten noudattamisesta työmailla valmis

Länsimetro on pyytänyt louhintaurakoitsijoilta ylimääräisen selvityksen sopimusten noudattamisesta työmailla. Tällä hetkellä eri urakoissa on yhteensä 454 työntekijää. Länsimetrolla on sopimussuhde louhintaurakoitsijoihin, joilla puolestaan on sopimussuhde omiin aliurakoitsijoihinsa. Aliurakointisuhteessa olevia kuljetusliikkeitä on yhteensä 19.

Ylimääräisessä selvityksessä nousi esiin kaksi palkkaepäselvyyttä tämän vuoden maaliskuulta. Tapaukset ovat työsuhde-erimielisyyksiä. Tietojemme mukaan neuvottelut kuljetusliikkeen ja AKT:n välillä ovat käynnissä näihin kahteen tapaukseen liittyen. Kaikki nykyiset aliurakoitsijat noudattavat työehtosopimusta.

Urakointisopimuksissa edellytetään, että urakoitsijat hoitavat yhteiskuntavastuunsa ja varmistavat vastuiden hoitamisen myös aliurakoiden osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus varmistaa aliurakoitsijoiden osalta, että työehtosopimusta noudatetaan.

– Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen varmistetaan kaikkien urakkasopimusten yhteydessä. Velvollisuuksien hoitaminen tarkistetaan säännöllisesti myös urakan kestäessä. Sopimusrikkomuksesta koituvaa välitöntä sanktiota on päätetty nostaa 5 000 euroon. Länsimetro ei hyväksy työmaillaan harmaata taloutta, kertoo Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Länsimetro pyysi ylimääräisen selvityksen urakoitsijoilta 24.8.2012 liittyen julkisuudessa esitettyihin väitteisiin harmaasta taloudesta työmailla. Yhteiskuntavastuuasioita seurataan normaalirutiinina kuukausittaisissa työmaakokouksissa.

Lisätietoja

Matti Kokkinen, toimitusjohtaja, Länsimetro Oy, puh. 050 347 1558

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.