Turvallisimman työmaan kullattu ratakisko tällä kertaa Soukan työmaalle

Länsimetron Turvallisin työmaa -kilpailun on voittanut Skanska Infra Oy.

Skanska urakoi länsimetrolle Soukan asemaa ja tunneleita. Kiertopalkinnon eli ”kullatun” ratakiskon, ottivat vastaan Skanska Infra Oy:n maanalaisen rakentamisen yksikönjohtaja Teuvo Suominen sekä Soukan louhintaurakan vastaava työnjohtaja Lauri Harri tiistaina 6.6.2017.

Tarkasteluajanjakso kesti heinäkuun 2016 alustasta joulukuun 2016 loppuun. Kilpailu järjestetään puolivuosittain, ja siihen osallistuvat Länsimetron kaikki käynnissä olevat louhintaurakat.

Länsimetro-hankkeen työmaaturvallisuuskilpailussa kilpailukaudella käynnissä olleita louhintaurakoita arvioitiin onnettomuustaajuuden ja MVR-mittauksen perusteella (MVR, maa- ja vesirakennustyömaiden turvallisuustason arviointi ja kehittäminen). Urakkakohtaiset MVR-mittaustulokset painoivat kilpailukauden arvostelussa 80 prosenttia ja tapaturmataajuus 20 prosenttia.

Kilpailukauden painotus oli MVR-mittauksissa. Urakoitsija tekee viikoittain MVR-mittauskierroksen, jossa havainnoidaan työmaan sen hetkinen tilanne ja turvallisuustaso. Viikkotarkastukset tuovat esille työmaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, mutta samalla annetaan tunnustusta kunnossa olevista asioista.

Kuvassa vasemmalta oikealle Soukan kohdepäällikkö Saku Kontinen, Soukan rakennuttajapäällikkö Jussi Kivikoura, Soukan louhintaurakan vastaava työnjohtaja Lauri Harri (Skanska Infra Oy) sekä Skanska Infra Oy:n maanalaisen rakentamisen yksikönjohtaja Teuvo Suominen.