Tontunmäen pystykuilun poraus- ja louhintatyöt jatkuvat viikolla 39

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Tontunmäessä Myllytontuntien ja Kulkuspolun risteyksessä. Alueelle tulee länsimetron poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun poraustyöt alkavat viikolla 39 (23.9. alkava viikko) jatkuen marraskuun puoliväliin. Louhinta alkaa marras-joulukuun vaihteessa ja kuilun lujitustyöt joulukuun puolivälissä viikolla 50.

Kuilun sisään tulevat rakenteet ja maanpinnalle tuleva kuilurakennus tehdään vuosien 2013-2014 aikana.

Länsimetron tunnelilouhinnat saadaan päätökseen vuoden 2013 aikana. Länsimetro avautuu liikenteelle vuoden 2015 lopulla.

Lisätietoja

Työmaan päivystyspuhelin puh. 050 539 9927
Länsimetron palautepuhelin, puh. 050 377 3700 arkisin ma-pe 9-15