Borrnings- och brytningsarbetena vid Tomtekulla vertikalschakt fortsätter vecka 39

Byggarbetena på schaktet, som är en del av Västmetrons metrotunnel, fortsätter i korsningen av Kvarntomtevägen och Bjällergränden i Tomtekulla. På platsen byggs ett schakt för evakuering, rökutsläpp, tryckutjämning och ventilation i Västmetron. Borrningsarbetet på schaktet börjar vecka 39 (börjar med 23.9) och fortsätter till mitten av november. Brytningen inleds i skiftet av november-december och arbetet med bergförstärkningarna påbörjas i mitten av december, vecka 50.

Konstruktionerna innanför schaktet och schaktbyggnaden ovan jord byggs åren 2013-2014.

Brytningen av tunnlarna för Västmetron slutförs under 2013. Västmetron öppnas för trafik i slutet av 2015.

Mer information

Byggarbetsplatsens jourtelefon tfn 050 539 9927
Västmetrons responstelefon, tfn 050 377 3700 vardagar mån-fre 9-15