Tontunmäen pystykuilun poraus- ja avolouhintatyöt jatkuvat viikolla 15

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Tontunmäessä Myllytontuntien ja Kulkuspolun risteyksessä. Alueelle tulee länsimetron poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Työt jatkuvat poraus- ja räjäytystöillä viikolla 15. Työmaa-alue on aidattu.

Kuilutyömaan työajat ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
Poraus-, räjäytys- ja rusnaustyöt klo 7-18 (ma-pe)
Louheen kuormaus ja kuljetus
Avolouhinnan osalta klo 7-18. Louhe kuljetetaan Vantaan Voutilaan
Lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen mukaan poraukset tunnelissa sallitaan viikonloppuisin ja räjäytyksiä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 22.00 ja lisäksi lauantaisin klo 7.00 – 22.00. Lauantaiaamun klo 7.00 – 9.00 räjäytyksiä kuitenkin vältetään. Johtuen louhintatyön eri työvaiheiden kierrosta joka lauantai ei välttämättä räjäytetä. Lauantairäjäytykset tunneliosuudella alkavat 6.4. Avolouhintaa ei suoriteta viikonloppuisin.

Länsimetron louhinnat saadaan päätökseen vuoden 2013 aikana. Länsimetro avautuu liikenteelle vuoden 2015 lopulla.

Lisätietoja

Työmaan päivystyspuhelin puh. 050 539 9927
Länsimetron palautepuhelin, puh. 050 377 3700 arkisin ma-pe 9-15