Tilannekeskusinsinööri pitää aikataulun lankoja käsissään

Länsimetron uusi tilannekeskusinsinööri Joonatan Piela istuu huoneessa, jonka seinät on täytetty metron rakentamisen tilannetiedolla: liikennevaloista tutuin värein kuvataan, kuinka länsimetron viiden aseman, varikon, ratalinjan ja sivu-urakoiden aikataulut etenevät.

Huhtikuun puolivälissä projektissa aloittaneen Pielan tehtävänä on seurata aikataulujen etenemistä ja pitää tilannekeskuksen tiedot ajan tasalla. Jokaisen aseman ja sivu-urakan tietoja päivitetään vähintään viikoittain; seinillä kuvataan mm. suunnittelun ja luvituksen etenemistä.

Länsimetron tilannekeskus on parhaillaan laajenemassa, Piela on hypännyt mukaan keskelle kehitysvaihetta.

”Hienoa olla luomassa uutta. Opin tässä itsekin paljon, mutta toisaalta pääsen myös soveltamaan käytäntöön diplomityöni aiheita”, Piela sanoo.

Piela valmistui diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta vuonna 2017 pääaineenaan tuotantotalous. Diplomityössään hän keskittyi KPI- eli avainmittareiden mittaamiseen ja visualisoimiseen.

Viimeisten opiskeluvuosiensa ajan Piela työskenteli tiiviisti Destia Raililla, jossa hän oli mukana länsimetron ykkösvaiheen ratalinjan projektissa. Työhön kuului mm. tiliöintiä, laskutusta ja laatudokumentointia. Valmistumisen jälkeen Piela työskenteli Destia Raililla kokopäiväisesti kehitysinsinöörinä seuraten kustannusdataa ja KPI-mittareita.

”Valmistumisen jälkeen mietin, mihin suuntaan lähteä, ja kun näin ilmoituksen tilannekeskusinsinöörin paikasta, kiinnostuin. Tunsin projektin jo aiemmista töistä, ja tehtävänkuva vastasi omaa osaamistani”, Piela sanoo.

Tilannekeskusinsinöörinä Piela käsittelee valtavaa määrää tietoa ja kokoaa sen yhteen tilannekeskukseen. Tietoa kerätään erilaisista projektin käytössä olevista järjestelmistä, ja välillä Piela osallistuu itsekin kokouksiin, joista hän saa uutta tietoa tilannehuoneeseen.

”Suuret määrät dataa nousee tulevaisuudessa yhä tärkeämmäksi yrityksessä kuin yrityksessä. Uskon, että tämä työ antaa hyvän jalansijan projektinhallintaan sekä mittareiden ja aikataulujen seurannan maailmaan”, Piela sanoo.

Joonatan Piela väliaikaisessa tilannehuoneessa. Länsimetron tilannekeskusta laajennetaan parhaillaan; uudessa tilassa tilannetieto kuvataan digitaalisilla näytöillä.