Länsimetron hankinnat käynnissä – rakennusurakat kilpailutettu lokakuuhun mennessä

Vuosi 2018 on länsimetro-projektissa hankintojen aikaa. Projektissa kilpailutetaan urakoitsijat viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan.

”Kevään aikana tarjoukset saadaan ratalinjasta sekä Soukan ja Kivenlahden asemista. Kaikkien asemien kilpailutukset on tehty lokakuuhun mennessä, mutta viimeisiä sivu-urakoita kilpailutetaan vielä vuoden 2019 keväällä”, sanoo tuotantojohtaja Aku Kallio.

Rakentamisen hankinnat voidaan aloittaa, kun louhinnat on saatu päätökseen ja rakentamisen suunnittelu on edennyt tarpeeksi pitkälle. Kaitaan ja Soukan asemien louhinnat ovatkin jo valmistuneet, lopuilla asemilla louhintoja viimeistellään.

Asemaurakat hankitaan neuvottelumenetelmällä – siinä urakoitsijat lähettävät alustavan hankintailmoituksen jälkeen osallistumishakemukset, joita arvioidaan asetettujen vaatimusten mukaan. Tämän jälkeen urakoitsijoiden kanssa neuvotellaan, ja he voivat esittää kehitysideoita, joiden pohjalta tarjouspyyntöä tarpeen mukaan täydennetään. Vasta neuvottelujen jälkeen tarjouspyyntö muotoutuu lopulliseksi tarjouspyynnöksi.

Sivu-urakoiden kohdalla käytetään pääsääntöisesti rajoitettua hankintamenettelyä, johon ei sisälly erillistä neuvotteluvaihetta urakoitsijan kanssa. Sivu-urakat ovat pääasiassa erilaisia teknisiä järjestelmiä ja laitteita, kuten hissejä ja liukuportaita, jotka toteutetaan samanlaisilla perusratkaisuilla koko länsimetron kakkosvaiheen alueella. Ensimmäisinä hankitaan pitkää valmistus- tai toimitusaikaa vaativat toimitukset.

Lähtökohtana länsimetron rakentamisessa on hankinnoista alkaen laadukas lopputulos. Rakennusurakoiden hankinnoissa painotetaan laatua 30 prosentin ja hintaa 70 prosentin verran.

”Haluamme saada mukaan osaavia ja luotettavia toimijoita. Tarjoajilta on löydyttävä riittävästi resursseja sekä kokemusta vastaavista urakoista tai toimituksista. Lisäksi tarjoajien on oltava taloudellisesti vakaita”, hankintainsinööri Samuli Silvast sanoo.

Hankintastrategia on nyt kokonaisuudessaan erilainen kuin länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella. Suurin muutos on se, että rakennustöiden osalta yksikköhintaurakoista on siirrytty projektinjohto- eli PJU-urakoihin, joissa vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen urakoitsijoiden kanssa korostuvat.

”Hankintojen vuorovaikutuspalaverikäytäntö aloitettiin jo viime vuoden puolella markkinavuoropuheluilla. Kuulemme alan toimijoita ja keräämme markkinoilta viimeistä tietoa jo ennen kuin julkaisimme hankintailmoituksia, haimme aktiivisesti vuorovaikutusta, ajatuksia ja tietämystä urakoitsijoilta. Tätä ajatusta jatkaa valittu toteutusmuoto, sillä projektinjohtourakoinnissa tehdään töitä yhdessä. Yhdessä työskentelemällä big room-hengessä työstämällä ja kehittämällä suunnitelmia ja hyödynnämme urakoitsijan asiantuntemusta alusta alkaen”, Kallio sanoo.