Lägescentralsingenjören håller ordning på tidtabellen

Joonatan Piela har utnämnts till Västmetrons nya lägescentralsingenjör. Han sitter i ett rum där väggarna har fyllts med lägesinformation om metrobygget. Med välbekanta trafikljusfärger beskrivs hur Västmetrons fem stationer, depån, bansträckan och sidoentreprenaderna framskrider.

Piela inledde sitt arbete i mitten av april och har i uppgift att följa upp arbetenas tidtabeller och se till att lägescentralens uppgifter är uppdaterade. Informationen för alla metrostationer och sidoentreprenader uppdateras åtminstone varje vecka, och på väggen finns beskrivet hur arbetet med till exempel planering och tillstånd framskrider.

Västmetrons lägescentral håller som bäst på att utvidgas, och Piela har inlett sitt arbete mitt under utvecklingsfasen.

”Det är fint att vara med och skapa nytt. Även jag lär mig mycket, men samtidigt får jag rent praktiskt tillämpa sådant som mitt diplomarbete handlade om”, säger Piela.

Piela har studerat vid tekniska universitetet i Villmanstrand, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, och utexaminerades år 2017 som diplomingenjör med produktionsekonomi som huvudämne. I diplomarbetet fokuserade han på att mäta och visualisera nyckeltal (Key Performance Indicators, KPI).

Under de sista studieåren arbetade Piela aktivt vid Destia Rail och medverkade i projektet med bansträckan för Västmetrons fas ett. Arbetet omfattade bland annat kontering, fakturering och kvalitetsdokumentation. Väl utexaminerad arbetade Piela på heltid vid Destia Rail som utvecklingsingenjör med uppgift att följa kostnadsdata och KPI.

”Efter avlagd examen funderade jag på vad jag ska göra härnäst, och när jag såg platsannonsen om en lägescentralsingenjör vaknade mitt intresse. Jag var bekant med det här projektet via mina tidigare arbeten, och jag hade rätt kompetens för uppgiften”, konstaterar Piela.

I sitt arbete hanterar Piela enorma datamängder som han samlar ihop till lägescentralen. Information samlas från olika system som är i bruk inom projektet, och ibland deltar Piela också själv på möten där han får ny information om läget.

”Stora datamängder blir framöver allt viktigare i alla företag. Jag tror att det här arbetet kommer att ge mig bra fotfäste när det gäller projekthantering samt mätinstrumentens och tidtabellernas värld”, säger Piela.

Joonatan Piela