Tietomallipohjaisen suunnittelun edelläkävijäksi – keväällä valmistui XR-pilotti metron savunpoistojärjestelmästä

Länsimetro haluaa olla edelläkävijä tietomallipohjaisessa suunnittelussa. Tällä hetkellä hankkeen suunnittelussa pohditaan käyttömahdollisuuksia ns. laajennetun todellisuuden (Extended Reality) virtuaalityökaluille. Ne täydentäisivät tällä hetkellä jo alalla yleisesti käytössä olevaa VR-teknologiaa, jonka avulla mm. suunniteltua metroasemaa voidaan tarkastella kolmiulotteisesti jo ennen rakentamista.

”XR-teknologia tuo nimensä mukaisesti valmiiseen suunnitteluympäristöön jotakin lisää, siksi puhutaan laajennetusta todellisuudesta. Olemme tehneet Länsimetron suunnittelussa pilotin, jossa osa metron savunpoistojärjestelmästä esitetään pienoismallina virtuaalisessa savunpoisto-ohjauskeskuksessa (SPOK-huone), joka on lähes identtinen rakenteilla olevan todellisen keskuksen kanssa. Pilotissa käytetään silmikkoteknologiaa, joka mahdollistaa normaalia korkeamman resoluution hyödyntämisen virtuaalitodellisuudessa. Mallin käyttäjä voi katsoa, mitä tapahtuu, jos hän käynnistää savunpoistojärjestelmän ja kuinka se toimii tositilanteessa”, sanoo Länsimetro-projektin suunnittelupäällikkö Jarkko Aittoniemi.

Savunpoistojärjestelmän XR-pilotti on tehty havainnollistamaan, kuinka XR-teknologia toimii – kesän aikana pohditaan, kuinka teknologiaa voitaisiin hyödyntää hankkeessa laajemmin, ja syksyllä päätetään, mitä ideoita toteutetaan.

Pääosin XR-teknologiaa on tarkoitus käyttää Länsimetro-projektissa koulutustarkoituksiin – sen avulla voidaan nähdä havainnollisesti valmis metro teknisine järjestelmineen ennen varsinaisen infran valmistumista.

”Tämä mahdollistaa sen, että metron käyttöönottovaiheen koulutus voidaan aloittaa ennen infran valmistumista. Näin olisi mahdollista saavuttaa aikataulu- ja kustannushyötyjä”, Aittoniemi sanoo.

”Metro on monimutkainen ja laaja-alainen infrakohde. Pilotin kohteeksi valitun ratatunnelin savunpoistojärjestelmän toiminta edellyttää useampia ohjattavia toimintoja, ja savunpoistoalue ulottuu laajalle alueelle. XR-mallin avulla monimutkaista kokonaisuutta saadaan hahmotettua fyysisen ympäristön rajoitteista riippumatta”, sanoo Länsimetro-projektin paloturvallisuusasiantuntija Mikko Mauro.

Aittoniemi ja Mauro uskovat, että XR-teknologian osuus kasvaa rakennushankkeissa tulevaisuudessa. Jo nyt erilaiset toimijat, kuten Euroopan avaruusjärjestö ESA, hyödyntää teknologiaa hankkeissaan. Länsimetrossa pilottimallia on kehitetty yhteistyössä Teatime Research Oy:n kanssa.

”Ulkomaillakin on oltu kiinnostuneita tästä meidän pilotistamme, mm. Kööpenhaminan metroprojekti on ollut minuun yhteydessä”, kertoo Aittoniemi.