Föregångare inom design baserad på informationsbärande modellering – XR-pilotprojekt för rökventilation i metron slutfört på våren

Västmetron vill vara en föregångare i design som bygger på informationsbärande modellering. För närvarande diskuterar företaget användningsmöjligheterna för virtuella verktyg i XR (Extended Reality). Tanken är att verktygen ska komplettera den VR-teknik som redan idag är vanlig inom branschen och göra det möjligt att studera exempelvis en planerad metrostation i tre dimensioner redan innan den byggs.

”XR-tekniken inför ett tillägg i en färdig designmiljö. Därför talar man om en utvidgad verklighet. Vid planeringen av Västmetron genomförde vi ett pilotprojekt där en del av rökventilationssystemet framställdes som en miniatyrmodell i en virtuell rökledningscentral. Den är i det närmaste identisk med den verkliga central som vi bygger. I pilotprojektet använde vi visirteknik som lät oss använda en högre upplösning än normalt i den virtuella verkligheten. Användarna kan se vad som händer om de startar rökventilationssystemet, och hur det fungerar när det gäller”, säger Jarkko Aittoniemi, planeringschef för Västmetroprojektet.

Pilotprojektet för rökventilationen genomfördes för att åskådliggöra hur XR-tekniken fungerar – under sommaren kommer man att diskutera hur tekniken kunde användas i större omfattning, och på hösten bestämmer man vilka idéer som ska genomföras.

Enligt planerna ska XR-tekniken i huvudsak användas i utbildningssyfte inom metroprojektet – med hjälp av den kan man på ett åskådligt sätt se den färdiga metron inklusive tekniska system innan det egentliga banavsnittet är utbyggt.

”Detta gör det möjligt att inleda utbildningen för driftsättningsfasen redan innan infrastrukturen är klar. Därmed kan vi vinna fördelar i fråga om tidtabeller och kostnader”, säger Aittoniemi.

”Metron är ett komplext och storskaligt infrastrukturobjekt. Det valda rökventilationssystemet i bantunneln som valdes för pilotprojektet kräver ett flertal styrfunktioner, och rökventilationen sträcker sig över ett stort område. XR-modellen låter oss gestalta den komplexa helheten oavsett begränsningarna i den fysiska miljön”, säger Mikko Mauro, brandsäkerhetsexpert inom metroprojektet.

Aittoniemi och Mauro tror att inslaget av XR-teknik kommer att öka i byggprojekt framöver. Olika aktörer, till exempel Europeiska rymdorganisationen ESA, tillgodogör sig redan idag av tekniken i sina projekt. Pilotkonceptet för Västmetron har utvecklats i samarbete med Teatime Research Oy.

”Det har funnits intresse för vårt pilotprojekt även utomlands; bland annat metroprojektet i Köpenhamn har varit i kontakt med mig”, berättar Aittoniemi.