Tehotyötä öisin, vaativaa logistiikkaa, yhteensovittamista – Näin Tapiolan metron uusi sisäänkäynti testattiin

Yhteys metroasemalta uuteen bussiterminaaliin.

Tapiolan metroaseman toinen, etelänpuoleinen sisäänkäynti otetaan käyttöön 4.3.2019. Samaan aikaan avataan uusi liityntäliikenteen bussiterminaali, ja Merituulentie avataan liikenteelle. Muutosten myötä liikkuminen ja asiointi Tapiolassa helpottuvat merkittävästi.

”Meille rakentajille Tapiolan toisen sisäänkäynnin käyttöönotto tarkoitti liikenteellä olevan metron järjestelmien laajentamista käsittämään uutta sisäänkäyntiä. Järjestelmiä ovat esimerkiksi turva-automaatio, automaattinen savunpoisto ja ylipaineistusjärjestelmä, paloilmoittimet, sprinklerit, hissit, liukuportaat ja kuulutusjärjestelmä”, sanoo projektipäällikkö Perttu Tavia Länsimetro-projektista.

Yhteiskoekäytöissä varmistetaan metron turvajärjestelmien toiminta yhdessä

Sisäänkäynnin avaaminen vaati jokaisen järjestelmän tarkkaa testaamista: ensin jokainen metron järjestelmä käytiin läpi yksitellen, ja loppuvaiheessa järjestelmiä testattiin vielä yhdessä yhteiskoekäytöissä.

”Suurin ero metron käyttöönottoon vuonna 2017 verrattuna oli se, että nyt turva-automaatiota täytyi testata yöllä, jotta emme häiritsisi metroliikennettä. Aikataulu oli tiukka, koska metro on poissa käytöstä yöaikaan vain noin viisi tuntia kerrallaan. Aamua varten täytyi myös varata riittävästi aikaa, koska liikenteellä olevan metron järjestelmät oli palautettava ennalleen testauksen jälkeen. Yhteensä tehokasta työaikaa jäi noin 2,5 tuntia per yö”, Tavia kertoo.

Yhteiskoekäyttöjen testinjohtajana toimi Länsimetro-projektin Janne Ilkanheimo.

”Organisoin yhteiskoekäyttöjen testit: kutsuin mukaan tarvittavat yhteistyötahot urakoitsijoista, suunnittelijoista ja Länsimetrosta. Järjestin testien aikataulut ja varmistin, että valmius testaamiseen on olemassa, koska tiettyjen rakennus- ja testausvaiheiden täytyy olla takana, jotta voidaan edetä yhteiskoekäyttöihin. Vastasin myös itse testien vetämisestä. Niissä tarkastettiin mm. kuulutuksien, hissien, liukuportaiden, savunpoiston, luukkujen ja ovien toiminta sekä aistinvaraisesti havainnoimalla että metrovalvomosta tarkkaillen. Yhteensä tuli tehtyä kolme viikkoa yötöitä”, Ilkanheimo sanoo.

”Meidän valvojamme ja asiantuntijamme ovat rautaisia ammattilaisia, he ovat tehneet tässä ison työn”, sanoo Tavia.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos teki sisäänkäynnille palotarkastukset ennen sen käyttöönottoa.

”Lopputulos oli hyvä. Kiinnitimme huomiota mm. poistumisturvallisuuteen, paloilmoittimiin ja savunpoistoon, valaistukseen, kuulutuksiin sekä hissien ja liukuportaiden toimintaan palotilanteessa. Tarkastukset ovatkin tuttuja jo länsimetron ykkösvaiheen käyttöönoton ajoilta. Teemme palotarkastuksia kaikille metroasemille myös käytön aikana vuosittain”, sanoo palopäällikkö Heikki Kervinen.

Eteläisen sisäänkäynnin liukuportaat asennusvaiheessa.

Työmaa työmaan sisällä – haasteena logistiikka ja rajapinnat

Erityistilanteen rakentamiselle aiheutti se, että kulkureitti metron uudelle sisäänkäynnille kulkee bussiterminaalin läpi. Sisäänkäynnin työmaa sijaitsi toisen työmaan sisällä.

”Työssä oli paljon erilaisia rajapintoja ja yhteensovitettavaa. Logistiikka oli myös haasteellista, koska emme voineet käyttää kuljettamiseen esimerkiksi nostureita, vaan kaikki rakennustarvikkeet oli tuotava sisään käsin. Tietysti vielä järjestelmien liittäminen toisiinsa vaati asiantuntemusta”, Tavia sanoo.

Suuri osa järjestelmistä liittyy turvallisuuteen.

”Vaikutuin itsekin testien aikana siitä, kuinka turvallinen metro meillä on. Kaikki mahdolliset skenaariot on otettu huomioon”, sanoo Tavia.

Vaikka rakentamisen toiminta-alue oli pieni, ulottuivat sisäänkäynnin rakentamisen vaikutukset kuitenkin laajemmalle.

”Teimme muun muassa pitkiäkin kaapelivetoja toimivan metron puolelle”, Tavia sanoo.

Sisäänkäynti rakennettiin valmiiksi yhteistyöllä – SRV huolehti rakennusteknisistä töistä osana Tapiolan kehittämishanketta ja käytössä olevaa metroa liikennöivän HKL:n kanssa sovittiin tarkasti poikkeusjärjestelyistä. Testien kulkua seurattiin tarkasti HKL:n Herttoniemen valvomossa.

”Testausten tuloksena uusi sisäänkäynti toimii nyt kuten pitääkin. Yhteensovittamisessa oli aikamoinen työ. Mutta lopussa kiitos seisoo – kun valmistauduimme yhteiskoekäyttöihin huolellisesti, itse testit sujuivat hyvin”, sanoo Janne Ilkanheimo.

”Minulla on etuoikeutettu olo siitä, että pääsin mukaan tällaiseen projektiin – työskentelimme pienellä alueella, mutta tämä vaikuttaa koko metron toimintaan”, Tavia sanoo.