Nattarbete, krävande logistik och många pusselbitar att passa ihop – så här gick det till när den nya ingången till Hagalunds metrostation testades

Den andra ingången till Hagalunds metrostation, på södra sidan, öppnas för passagerarna 4.3.2019. Samtidigt invigs en ny bussterminal för anslutningstrafik och Havsvindsvägen öppnas för trafik. Förändringarna kommer att göra livet enklare för alla som rör sig i Hagalund.

”För oss byggare innebar den andra ingången i Hagalund att metrons befintliga system behövde byggas ut till den nya ingången. Det är till exempel frågan om säkerhetsautomation, automatisk brandgasventilation och övertryckssättning, brandvarnare, sprinklers, hissar, rulltrappor och högtalarsystem”, säger projektledare Perttu Tavia från Västmetroprojektet.

Gemensamma tester säkerställer samspelet mellan säkerhetssystemen

Den nya ingången förutsätter omsorgsfulla tester av alla system: först gick man igenom vart och ett av systemen individuellt och sedan genomfördes gemensamma tester.

”Den största skillnaden jämfört med driftsättningen 2017 var att vi nu var tvungna att testa säkerhetsautomationen nattetid för att inte störa trafiken. Tidtabellen var tuff, för metron står bara stilla cirka fem timmar per natt. Dessutom måste vi vara klara i god tid före morgonen, eftersom den trafikerande metrons system måste återställas efter testerna. Detta gav oss totalt cirka 2,5 timmar effektiv arbetstid per natt”, berättar Tavia.

Testledaren för de gemensamma testerna var Janne Ilkanheimo från Västmetroprojektet.

”Mitt jobb var att organisera de gemensamma testerna och kalla in berörda entreprenörer, konstruktörer och egen personal. Jag utarbetade tidtabeller för testerna och kontrollerade att allt var klart inför testerna, eftersom det fanns vissa bygg- och testfaser som måste vara slutförda innan de gemensamma testerna. Det var också jag som ledde själva testerna. Vi testade bland annat högtalarutrop, hissar, rulltrappor, brandgasventilation samt luckor och dörrar, både med mänskliga observatörer och via kontrollrummets system. Sammanlagt blev det tre veckor av nattarbete”, säger Ilkanheimo.

”Våra övervakare och specialister är otroligt proffsiga och gjorde ett fantastiskt bra jobb”, säger Tavia.

Västra Nylands räddningsverk utförde brandinspektioner vid ingången innan den togs i användning.

”Allt var i sin ordning. Vi fokuserade bland annat på säkerheten vid utrymning, brandvarnare och brandgasventilation, belysning, högtalarutrop samt hissarnas och rulltrappornas funktion vid brand. Vi gjorde motsvarande inspektioner när västmetrons första fas togs i drift. Dessutom gör vi årliga brandinspektioner på alla stationer medan de är i användning”, säger brandchef Heikki Kervinen.

En byggplats inuti en byggplats – logistik och gränsytor utmanar

En speciell omständighet för bygget var att passagen till den nya metroingången går genom bussterminalen. Det var alltså en byggplats inuti en byggplats.

”Det fanns många olika gränsytor att passa ihop i arbetet. Även logistiken var en utmaning, då vi inte kunde använda oss av lyftkranar utan måste bära in allt byggmaterial för hand. Även integrationen av de olika systemen krävde specialexpertis”, säger Tavia.

En stor del av det organisatoriska arbetet var säkerhetsrelaterat.

”Jag blev faktiskt själv imponerad av metrons säkerhetsnivå under testerna. Alla tänkbara scenarier har beaktats”, säger Tavia.

Även om området där själva ingången byggdes var litet påverkade arbetet ett mycket större område.

”Vi fick installera kablar ända fram till metron som är i trafik”, säger Tavia.

Ingången byggdes i samarbete med SRV som hanterade de byggnadstekniska arbetena som en del av utvecklingsprojektet i Hagalund. Även HST som operatör var involverad och detaljerade överenskommelser gjordes om alla specialarrangemang. Testerna övervakades noggrant på HST:s kontrollrum i Hertonäs.

”Testerna bekräftade att allt fungerar som det ska vid den nya ingången. Det var ett stort projekt med många pusselbitar som behövde falla på plats. Men allt slutade väl och testerna gick bra tack vare noggranna förberedelser”, säger Ilkanheimo.

”Jag är stolt över att jag fick arbeta med detta projekt – vi arbetade på ett litet område, men samtidigt påverkar vårt arbete hela metron”, säger Tavia.