Tarkistettu käyttöönottosuunnitelma valmistuu kesäkuun lopulla

Hankkeen käyttöönottosuunnitelman tarkistaminen asemittain on käynnissä. Se valmistuu 30.6.2016. Rakentamisen valmistumisen ajankohta selviää suunnitelmasta.

– Matkustajaliikenteen alkamisen viivästyminen on vakava asia. Nyt tehdään kaikki toimet viiveen lyhentämiseksi, toteaa Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

Länsimetron rakentamisen loppuunsaattaminen jatkuu, koeajot ovat käynnissä sekä järjestelmien testaukset yhteiskoekäyttöä varten. Ennen viranomaistarkistuksia metron ja asemien turvallisuus varmistetaan kunkin aseman kaikkien järjestelmien yhteiskoekäytöllä. Erillisiä järjestelmiä on testattu tammikuusta lähtien asennustöiden edetessä. Testit jatkuvat edelleen kaikilla asemilla. Testausten valmiusaste vaihtelee asemittain. Yhteiskoekäyttö edellyttää, että aseman kaikki järjestelmät ovat täysin valmiit, testattu ja toimintakunnossa.

Länsimetro Oy:n organisaatiota vahvistetaan varmentamaan hankkeen loppuunsaattamista ja käyttöönoton sujuvuutta.

Lisäksi rakennuttajakonsultin organisaation projektinjohtoa vahvistetaan kahdella kokeneella asiantuntijalla. Toimitusjohtaja Maija Jokela ottaa Sweco PM:ssä ylimmän vastuun toimeksiannon seurannasta ja raportoi suoraan Länsimetrolle.

–  Keskitämme kaikki toimet siihen, että järjestelmät saadaan kuntoon ja yhteiskäyttökokeet tehdyksi niin, että toimiva ja turvallinen metro saadaan käyttöön, kertoo Matti Kokkinen.

Lisätietoja:

Länsimetron hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558