Tapiolan aseman sähkö- ja LVI -urakat sekä runkomelueristeurakka allekirjoitettiin

Tapiolan aseman sähköurakan toteuttajaksi on valittu ARE Oy. Urakan arvo on 3,4 miljoonaa euroa. Tapiolan aseman LVI-urakan voitti EMC Talotekniikka Oy. Tämän urakan arvo on 3,6 miljoonaa euroa.

Lisäksi tänään allekirjoitettiin sopimus länsimetron runkomelueristysmateriaalitoimituksesta.

Eristysmateriaaliurakat on jaettu hankkeessa eri toimituksiin eristysluokan mukaan. Eristysluokan 16 dB toimitusurakan voitti Christian Berner Oy. Urakan arvo on noin 230 000 euroa. 16 db materiaalia käytetään pääosin asemien läheisyydessä olevien, lähellä maan pintaa sijaitsevien raideristeysten eristämiseen. Runkomelueriste asennetaan metroradan alapuolelle ehkäisemään mahdollisen tärinän tai runkomelun siirtymistä kallioon ja sitä kautta lähiympäristöön. Eristysten käyttöalueet perustuvat ennalta tehtyihin värähdysteknisiin ja ääniteknisiin selvityksiin.

Rakentamiseen liittyvistä urakoista on allekirjoitettu jo suurin osa. Vuoden loppuun mennessä louhinnat ratalinjalla on tehty ja rakentaminen pääsee vauhtiin koko linjalla. Hankkeen työllistävä vaikutus on merkittävä. Kun metro on valmis, töitä on tehty kaiken kaikkiaan yli 4 900 henkilötyövuotta, kertoo Länsimetron toimitusjohtaja Matti Kokkinen.

Lisätietoja

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen, puh. 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy on Espoon ja Helsingin yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on länsimetron rakentaminen Ruoholahdesta Matinkylään. Tavoitteena on käynnistää metroliikenne rakenteilla olevalla osuudella vuoden 2015 lopulla. Yhtiö perustettiin vuonna 2007. Länsimetron toimipiste sijaitsee Tapiolassa, Espoossa.