Nya leverantörer har valts ut

Avtalen om el- och VVS- entreprenaderna på Hagalunds metrostation och entreprenaden för västmetrons rambullerisolering undertecknades 9.9.2013.

Till leverantör av elentreprenaden på Hagalunds station valdes ARE Oy. Entreprenadens värde är 3,4 miljoner euro. EMC Talotekniiikka Oy vann VVS-entreprenaden på Hagalunds station. Värdet på denna entreprenad är 3,6 miljoner euro.

Samtidigt undertecknades dessutom ett avtal om leverans av rambullerisoleringsmaterial till västmetron. Isoleringsmaterialentreprenaderna i projektet har indelats efter isoleringsklass. Christian Berner Oy vann entreprenaden för leverans av materialet i isoleringsklass 16 dB. Värdet på entreprenaden är cirka 230 000 euro. Materialet för isoleringsklass 16 dB används i huvudsak för isolering av spårkorsningar nära markytan i stationernas närhet. Rambullerisoleringen installeras under metrospåret för att förebygga att eventuell vibration och rambuller överförs till berggrunden och vidare i närmiljön. De områden där isoleringsmaterial används har utretts på förhand med vibrationstekniska och ljudtekniska undersökningar.

– Största delen av västmetrons byggnadsentreprenadavtal har redan undertecknats. Sprängningsarbetena längs bansträckan slutförs före årsskiftet och byggandet kommer i gång längs hela sträckan. Projektet har en betydande sysselsättande effekt. När metron är färdig har över 4 900 årsverken gjorts, berättar Matti Kokkinen, VD för Länsimetro Oy.

Ytterligare information

Länsimetro Oy, verkställande direktör Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558, matti.kokkinen@lansimetro.fi

Länsimetro Oy är ett av Esbo och Helsingfors samägt bolag som har i uppgift att bygga Västmetron från Gräsviken till Mattby. Målet är att inleda metrotrafiken på det avsnitt som är under byggnad under senare hälften av 2015. Bolaget grundades 2007. Länsimetro Oy:s verksamhetsställe ligger i Hagalund, Esbo. www.lansimetro.fi