Sotkatiellä vesiliittymien kaivuutöitä 11.4. alkaen

Sotkatiellä aloitetaan vesijohtoliitoksen kaivaminen viikolla 15. Vesiliittymä tuodaan As. Oy Sotkatie 9:n viereiseltä parkkipaikalta Sotkatien reunaa pitkin asemarakennukselle. Työn aikana kulku As. Oy Sotkatie 9:n pihaan järjestetään siltaa pitkin kaivannon yli.

Sotkatietä Vaskisalmenkujalle pääsee kulkemaan autolla, mutta suuret kuljetukset eivät mahdu työalueen ohi. Sotkatien poikki asennetaan sadeveilinja ja kulku kaivannon yli järjestetään työsiltaa pitkin.

Mikäli Vaskisalmenkujalle on tarvetta kuljettaa suuria kuljetuksia (veneet), jotka eivät mahdu työalueen ohi, voidaan nämä tuoda SRV:N työmaa-alueen kautta.

Työ kestää arviolta viisi viikkoa. SRV pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

SRV Rakennus Oy, 24/7 h päivystyspuhelin 040 631 3838
Reima Liikamaa, työmaapäällikkö, puh. 040 842 8368

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700