Pelastusharjoitus Tapiolan louhintatyömaalla keskiviikkona 9.5.

Länsi-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Tapiolassa osoitteessa Etelätuulentie 1 keskiviikkona 9.5. klo 13 -16. Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa tunnelissa työskentelevien henkilöiden päälle on pudonnut kiviä.

Harjoituksen osapuolia ovat Tapiolan eteläisen louhintatyömaan urakoitsija Skanska Infra, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Helsingin pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kolme tuntia. Harjoitus ei vaikuta liikenteeseen Etelätuulentiellä.

Harjoitus on yhdeksäs Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin tunnelissa.

Lisätietoa harjoituksesta

Palomestari Clas Tallberg, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. (09) 8168 4294
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392