Niittykummun aseman rakennusurakka alkamassa hulevesiviemärin maanrakennustöillä viikolla 22

Lemminkäinen Infra Oy on aloittanut Niittykummun aseman rakennusurakan. Ennen varsinaisia rakennustöitä urakoitsija toteuttaa hulevesiviemäriin liittyviä maanrakennustöitä Espoon tekniselle toimelle.

Työmaa-alueella tulevan aseman läheisyydessä tehdään hulevesiviemärin louhintoihin liittyviä poraus-, räjäytys-, sekä pontitustöitä 2.6. alkaen. Erityistä melua aiheuttavia töitä tehdään yhdessä vuorossa ma-pe klo 7-18 ja muita rakennustöitä mahdollisesti myös iltaisin ja viikonloppuisin. Viemärin louhinta- ja pontitustyöt valmistuvat heinäkuun loppuun mennessä. Louhinnan yhteydessä räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä.

Työt jatkuvat tukiseinän rakentamisella eli ponttien lyönnillä arviolta heinäkuun alussa, vaihtuen kesän aikana muihin maanrakennus ja louhintatöihin, jotka kestävät arviolta syyskuun loppuun asti.

Lisätietoja

Lemminkäinen Infra Oy puh. 020 715 0110
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700