Meluavia töitä Suomenlahdentien itäpäässä Matinkylässä

Lemminkäinen urakoi Suomenlahdentien itäpään, Tiistiläntien ja Markkinakadun katurakenteet. Työmaa sijoittuu Suomenlahdentien ja Tiistiläntien risteyksessä olevasta liikenneympyrästä noin 100 metriä itään Matinkylän aseman työmaalle. Työmaalla rakennetaan Suomenlahdentien uutta linjausta, joka tulee johtamaan Piispansillalle asutuksen ja Matinkylän metrokeskuksen välistä. Melua aiheutuu louheen lastauksesta, iskuvasaroinnista, pontti-, pora- ja lyöntipaalutuksesta. Koko urakan valmistumisaika on 31.8.2016, mutta meluavat työt on tehty 31.5.2016 mennessä.

Meluavia työvaiheita tullaan tekemään arkisin klo 7-18 ja tarvittaessa lauantaisin klo 9-16. Työvaiheet jakautuvat pitkälle aikavälillä. Maansiirrot, paalutukset ja pontitus tullaan suorittamaan kuluvan syksyn ja talven aikana. Tiukan aikataulun vuoksi meluavia töitä saatetaan joutua tekemään myös lauantaisin. Tällöin on tarkoitus tehdä lähinnä maan- ja louheenajoa. Työmaalla paalutetaan Kala-Matti 2 parkkitalon ja Kala-Matti 4 asuinrakennuksen väliin meluseinän perustuksia. Suunnitelmien mukaan paalutus tehdään lyöntipaalutuksina, mutta rakennusten läheisyyden paalut todennäköisesti tehdään porapaaluttamalla. Pontteja lyödään työmaan länsireunalle liikenneympyrän tuntumaan ja työmaa-alueen eteläreunaan kerros- ja parkkitalon puoleiselle sivulle uusia johtotiekaivantoja varten. Ponttiseinän pituus on noin 145 metriä. Pontit tärytetään maahan kaivinkoneeseen liitettävällä pontiniskimellä. Lisäksi tullaan poistamaan aiemmin maahan lyötyjä pontteja. Pätkissä tehtävä työ kestää yhteensä noin 20 työpäivää.

Työmaalta kaivetaan täytemaita pois noin 10 000 m³, jossa joissain kerroksissa on myös louhetta. Pääosa louheesta on metrolouhinnoista syntynyttä tunnelilouhetta. Tunnelilouhe on tavallista louhetta hienojakoisempaa ja lisäksi siihen on sekoittuneena hienojakoisia maa-aineksia ylemmistä täyttökerroksista. Tästä johtuen louheenlastauksesta syntyvä melu tavanomaista louheen lastausta pienempää, eikä siitä aiheudu niin suurta kolinaa. Mikäli louheen seassa on paikoitellen suurempaa pintalouhetta, iskuvasaroidaan se pienemmäksi kuljetusta varten iskuvasaralla. Todennäköisesti louhetta ei kuitenkaan tulla iskuvasaroimaan, vaan suuremmatkin kivet lastataan sellaisinaan kuorma-autojen kyytiin pois vietäväksi. Maatäyttöjen kaivuun arvioidaan kestävän vuoden loppuun saakka.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Esa Virtanen, Lemminkäinen Infra Oy, puh. 0400 404 201

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700