Länsimetrossa valmistaudutaan asemien yhteiskoekäyttöihin

Asemien rakennustyöt ovat päättymässä. Yhteiskoekäytöt alkavat Aalto-yliopiston asemalla syyskuun alussa. Sitä ennen asemalla on tehty ennakkotestejä, joilla varmistetaan edellytykset yhteiskoekäyttökokeiden alkamiselle. Muilla asemilla jatkuvat urakoitsijoiden omat testit sekä tilaajan toimintakokeet.

Testauksien viimeinen vaihe on yhteiskoekäyttö. Yhteiskoekäytössä varmistetaan metron turvallisuus ja kaikkien eri järjestelmien toimiminen yhdessä. Testattavana olevan aseman lisäksi yhteiskoekäytössä testaan viereisten asemien ja ratalinjan toimintaa kokonaisuutena. Järjestelmien toiminta tarkistetaan useissa erilaisissa kuvitteellisissa poikkeustilanteissa. Erityisesti varmistetaan järjestelmien palautuvuus poikkeustilanteesta takaisin normaalitoimintaan. Testaus kestää useita päiviä. Yhteiskoekäyttöön osallistuvat eri järjestelmien toimittajat, urakoitsijat sekä tarvittaessa myös pelastusviranomaiset. Tilannetta valvotaan paikan päällä sekä Herttoniemen metrovalvomossa, joka valvoo metron toimintaa ja liikennettä.

Liikenteen alkamisen ajankohta täsmentyy lokakuussa, kun testauksista on riittävästi kokemusta. Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. Tämän hetken arvio on, että edellytykset matkustajaliikenteen alkamiselle saavutetaan tammikuussa 2017. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja milloin siirrytään liityntäbussijärjestelmään.

Ilmanvaihtokuilujen korkeus vastaa stadionin tornia

Jokainen asema on laaja kokonaisuus. Betonia on kaikilla asemilla valettu noin 10 000 kuutiota. Asemalaituri on 90 m pitkä ja 12-16 metriä leveä. Suunnilleen saman verran tiloja on teknisille järjestelmille laiturin molemmissa päissä useammassa kerroksessa.

Oheisessa kuvassa on Tapiolan metroasema sijoitettuna Olympiastadionille. Ilmanvaihtokuilut ovat suunnilleen stadionin tornin korkuisia. Asemahalli peittää lähes puolet stadionin kentästä. Asemia on rakennettu kahdeksan.