Västmetron förbereder sig på samprovdrift av stationer

Byggarbetet av stationerna håller på att slutföras. Samprovdriften inleds vid Aalto-universitetets station i början av september. Före det har vid stationen utförts förhandstester med vilka man säkerställer förutsättningarna att inleda samprovdriften. Vid de andra stationerna fortsätter entreprenörernas egna tester och beställarens prov på att systemen fungerar.

Den sista fasen av testningen är samprovdriften. Genom samprovdriften säkerställs metrons säkerhet och att de olika systemen fungerar tillsammans. Utöver testningen av Aalto-universitetets station testas samprovdriften vid de intilliggande stationerna och banlinjens funktion som helhet. Systemens funktion granskas i många varierande fiktiva undantagsförhållanden. Framför allt försäkrar man sig om att systemen återställs från undantagsförhållande till normalläge. Testningen pågår i flera dagar. I samprovdriften deltar leverantörerna av de olika systemen, entreprenörerna och vid behov även räddningsmyndigheterna. Situationen övervakas på plats samt på Hertonäs metroövervakningscentral, som har till uppgift att övervaka metrons funktion och trafik.

Tidpunkten för när trafiken inleds klarnar i oktober när det finns tillräcklig erfarenhet av testningarna. Esbo och Helsingfors räddningsverk godkänner säkerhetssystemens funktion utifrån testerna, och därefter kan städernas byggnadstillsynsmyndigheter godkänna idrifttagningen av stationerna och bantunnlarna. HST granskar att metrotrafikens bantekniska säkerhetssystem med tillhörande signal- och detektoranordningar fungerar. Enligt dagens bedömning kommer förutsättningarna för att inleda passagerartrafik att uppfyllas senast i januari 2017. HRT beslutar om när passagerartrafiken ska inledas och när det är dags att övergå till systemet med anslutningsbussar.

Luftcirkulationsschakten är lika höga som stadiontornet

Varje station är en omfattande helhet. På samtliga stationer har gjutits cirka 10 000 m3 betong. Stationsplattformen är 90 meter lång och 12-16 meter bred. Ungefär lika mycket utrymme finns för de tekniska systemen i både änderna av plattformen i flera våningar.

I vidstående bild finns Hagalund metrostation placerad på Olympiastadion. Luftcirkulationsschakten är ungefär lika höga som stadiontornet. Stationshallen täcker nästan hälften av stadionplanet. Åtta stationer har byggts.

 

Bildmontage: APRT Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.