Länsimetron testausvaihe jatkuu – koeajot alkaneet

Länsimetron rakenteilla olevalla Matinkylä–Kivenlahti-osuudella on käynnissä testausvaihe. Länsimetron järjestelmien ja toiminnallisuuden testaamiseen kuuluvat myös koeajot, jotka alkoivat yksittäisillä rata-autoilla ja metrojunilla kesäkuussa 2021 ja jatkuvat syksyyn 2022 asti. Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja budjetissa. Metroliikenteen arvioidaan alkavan rataosuudella vuoden 2023 aikana.

Koeajot Matinkylä–Kivenlahti-osuudella alkoivat kesäkuussa ratakalustolla Finnoo–Kaitaa-välillä. Heinäkuussa tehtiin ensimmäiset koeajot metrojunilla. Parhaillaan koeajot metrojunilla on käynnissä Finnoon ja Soukan välisellä rataosuudella. Suunnitelman mukaan koeajot ulottuvat tulevalle pääteasemalle Kivenlahteen asti loppuvuoden aikana.

Matinkylä–Kivenlahti-osuuden testausvaihe alkoi täydellä teholla alkuvuodesta 2021 pistetestauksilla. Jokainen länsimetron 52:een eri tekniseen järjestelmään liitetty laite, mittari ja komponentti testataan yksi kerrallaan. Pistetestauksessa varmistetaan, että laite on asennettu oikein ja toimii suunnitellun mukaisesti. Pistetestausta seurasivat järjestelmäkohtaiset toimintakokeet.

Testausvaihe jatkuu syksyn ja talven aikana metroasemakohtaisilla testauksilla, joissa testataan kokonaisen metroaseman, viereisten asemien ja ratalinjan järjestelmien toiminta erilaisissa poikkeustilanteissa, kuten erimittaisten sähkökatkojen aikana sekä tulipalo- ja tulvatilanteissa. Näin varmistetaan nykyaikaisen metroinfran turvallinen toiminta myös poikkeusoloissa. Testausvaiheen jälkeen on vuorossa viranomaishyväksynnät ja metrojunia operoivan HKL:n valmistautuminen liikenteeseen sekä HSL:n valmistelevat toimet mm. liityntäliikenteen osalta. Liikenteen Matinkylästä Kivenlahteen arvioidaan alkavan vuoden 2023 aikana. Aikataulu tarkentuu tämän vuoden loppupuolella asemakohtaisten testausten alkaessa.

– Rakentaminen on loppusuoralla ja käynnissä on testausvaihe, joka takaa metrojärjestelmän laadun ja turvallisuuden. Koeajovaihe alkoi 21.6.2021, päivälleen kaksi vuotta aiemmin laaditun käyttöönottosuunnitelman aikataulun mukaisesti. Koko projekti etenee hankesuunnitelman tavoitteiden mukaisesti aikataulussa ja budjetissa, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Metrojuna saapumassa Kaitaan asemalle.
Metrojuna saapumassa Kaitaan asemalle. Kuva: P. Salmi

Koeajojen tavoitteena on radan laadun ja asetinlaitteen toiminnan varmistaminen. Asetinlaitteella ohjataan ja valvotaan metrojunien kulkua ja varmistetaan liikenteen turvallisuus. Myöhemmissä koeajojen vaiheissa varmistetaan myös liikennöintiaikataulujen toimivuus. Koeajot ovat sujuneet suunnitellusti.

– Koeajojen merkitys on tärkeä luotettavan metroliikenteen varmistamiseksi. Niillä varmistetaan alkuvaiheessa järjestelmien tekninen toimivuus ja turvallisuus ja tuotetaan tietoa HKL:n liikennöinnin ja metroradan ja asemien kunnossapidon tueksi uudella toiminta-alueella. HKL ja Länsimetro Oy tekevät samaan aikaan useita eri järjestelmien testauksia, jotta matkustajien käytössä on toimiva ja turvallinen metro myös uudella rataosuudella. Metro on pääkaupunkiseudun joukkoliikennemuodoista pidetyin ja metroliikenteen laatu on meille kunnia-asia myös avattavalla uudella osuudella, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

Länsimetron tehtävänä on rakentaa, omistaa, kehittää ja ylläpitää metroasemia ja järjestelmiä Ruoholahdesta länteen. Rakenteilla on seitsemän kilometriä uutta metrolinjaa, viisi uutta asemaa sekä metrovarikko. Matinkylä–Kivenlahti-osuuden rakentamisen kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. HKL (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos) toimii metrojunien liikennöitsijänä. Länsimetro Oy:n toimeksiannosta HKL huolehtii myös radan ja asemien kunnossapidosta. HSL (Helsingin seudun liikenne) vastaa Helsingin seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaa metroliikenteen HKL:ltä.

Lisätiedot:

Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Ville Saksi ville.saksi(at)lansimetro.fi
HKL, toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski, ville.lehmuskoski(at)hel.fi