Västmetron ordnar räddningsövning i Otnäs i Esbo torsdagen den 8 maj

Västra Nylands räddningsverk ordnar en räddningsövning på byggplatsen för Västmetron i Otnäs på adressen Teknikvägen 10 torsdagen den 8 maj kl. 13-16. I en fiktiv olycksfallssituation fattar en arbetsmaskin eld och en arbetare får en sjukdomsattack. Räddningsverket övar undsättning av personer och släckning av brand i en tunnel under de förhållanden som råder under byggskedet. Samtidigt får räddningsverket, Västmetron och entreprenören öva samarbete gemensamt.

Räddningsövningen är den tjugotredje som ordnas på byggplatsen för Västmetron. I övningen deltar YIT Rakennus Oy, byggnadsentreprenör för Aalto-universitetets station, Västra Nylands räddningsverk och Västmetro. Övningen varar i sin helhet cirka tre timmar.

Övningen påverkar inte trafiken i området. Trafiken dirigeras på platsen.
Allmänheten ombeds undvika att röra sig i onödan i närheten av övningsplatsen.

För mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk,
tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetro Ab, tfn 046 877 3392