Västmetrons räddningsövning i Kägeludden i Esbo torsdag 29.3.

Helsingfors stads och Västra Nylands räddningsverk arrangerar en räddningsövning på schaktningsarbetsplatsen för Västmetron i Kägeludden, på adressen Karlavägen 11 torsdag 29.3. kl. 13-16. I den fiktiva olyckssituationen har en sten fallit ned på två personer som arbetar i tunneln och dessutom har två andra personer skadats. Målsättningen med räddningsövningen är att öva räddning under tunnelförhållanden och samtidigt testa det inbördes samarbetet mellan räddningsverken, Västmetron och entreprenören.

Detta är den sjunde räddningsövningen på en arbetsplats för Västmetron. Parterna i övningen är entreprenören YIT Rakennus från Kägeludden, Helsingfors stads räddningsverk och Västra Nylands räddningsverk. Totalt varar övningen i cirka tre timmar.

Övningen stör inte trafiken på Karlavägen. Vid behov dirigeras trafiken på platsen.
Allmänheten uppmanas att undvika onödig vistelse i närheten av övningsplatsen.

Mer information om övningen

Brandmästare Clas Tallberg, Västra Nylands räddningsverk, tfn (09) 8168 4294
Informationschef Satu Linkola, Västmetron, tfn 046 877 3392