Västmetrons huvudplanerare undertecknade kontrakt

Fem huvudplanerare som ansvarar för Västmetrons byggnadsplaneringsarbete, arbetstunnelns byggnadsplanerare samt brandtekniska planerarna undertecknade sitt kontrakt med Västmetron 6.2.2009.

Huvudplanerarna har utsetts till experter på Västmetrons arkitektur, geoteknik, bergsteknik, byggnadsteknik och tekniska system. De styr Västmetrons byggnadsplanering, ansvarar för planeringskriterierna och övervakar projektets kvalitet och genomförbarhet samt samordnar planeringen. Den modell som huvudplanerare vanligtvis använder för husbygge passar enligt verkställande direktör Matti Kokkinen också för infrastruktur.

– När Västmetron planeras som en helhet, preciseras planerna i takt med att arbetet fortskrider och då undviker vi flerdubbel planering. Med vår verksamhetsplan siktar vi också på ett allt mer högkvalitativt och kostnadseffektivt slutresultat. Det är också bra att lägga märke till att Västmetrons planering och byggande till största delen faktiskt är husbygge såväl i tunneln som vid stationerna, säger han.

Enligt kontraktet ansvarar huvudplanerarna personligen för projektets genomförande. Västmetron kommer att ta en betydande del av huvudplanerarnas arbetstid under de närmaste åren.

– Västmetrons planering av arkitektur- och bergsplaneringen kom igång redan ifjol. För att byggandet ska komma igång enligt tidsplanen i slutet av det här året måste byggnadsplaneringen komma igång snabbt. Målsättningen är att den första metron skall köra till Mattby i slutet av 2013, säger Västmetrons styrelseordförande Olavi Louko.

Sju konsultkontrakt

Huvudplaneringsavtalet för arkitektur, bergsteknik och byggande undertecknades med Finnmap Infra Oy. För det geotekniska avtalet svarar Geotesti Oy och för det konstruktionstekniska Finnmap Consulting.

På fredagen undertecknades också avtal om brandteknisk planering och körtunnlarnas planering. Finnmap Infra Oy svarar för den brandtekniska planeringen. Avtalet för planeringen av körtunnlarna slöts med konsultgruppen Sito Oy-Pöyry Infra Oy-Fundatec Oy.

Återstående konsultavtal med byggnadsplanerare undertecknas inom de närmaste veckorna. Enligt lagen om offentlig upphandling och anbudsförfarande utvaldes för planeringen av projektet en grupp på fem huvudplanerare samt en grupp på sammanlagt 17 byggnadsplanerare. Byggkonsult för projektet är SWECO PM Oy. Inom ramen för SWECO PM Oy:s bygguppdrag verkar även många andra erfarna underkonsulter och experter.