Länsimetron kunnossapitopäälliköksi teknisen isännöinnin asiantuntija – kokemusta HKL:ltä ja VR:ltä

Länsimetro-projektissa on aloittanut 8.1.2018 kunnossapitopäällikkönä Janina Lempinen (automaatioinsinööri, AMK).

Lempinen valvoo asemien ja radan huoltoa ja kunnossapitoa länsimetron Ruoholahdesta Matinkylään ulottuvalla ykkösvaiheella. Rata ja asemat luovutettiin HKL:lle 3.10.2017 liikenteen käynnistämistä varten, mutta osuuden kahdeksan asemaa ja ratalinja teknisine järjestelmineen säilyvät Länsimetro Oy:n omistuksessa.

Lempisen tehtäväalueeseen kuuluvatkin asemien ja teknisten järjestelmien kunnossapidon seuranta ja kehitys yhteistyössä HKL:n kanssa.

Lempinen siirtyy länsimetrolle HKL:ltä, jossa hän työskenteli teknisenä isännöitsijänä varikoilla. Hänellä on kokemusta myös VR:ltä, jossa hän toimi taloteknisenä asiantuntijana ja teknisenä isännöitsijänä vuoteen 2015 saakka. Erilaiset raideliikenteen toimintaympäristöt ja kiinteistöt ovat siis tulleet tutuiksi.

”Länsimetro kiinnosti oman urakehityksen ja itseni kehittämisen vuoksi. Länsimetron järjestelmät ovat moderneja ja teknisesti edistyneempiä kuin kantametron puolella ja ne antavat mahdollisuuden tutustua haastaviin ja monimuotoisiin järjestelmäkokonaisuuksiin”, Lempinen sanoo.

Lempinen aloittaa työnsä tutustumalla erilaisiin sopimuksiin ja vierailemalla itse metroasemilla paikan päällä.

Kunnossapitopäällikkö Janina Lempinen