Expert på tekniskt disponentskap blev underhållschef för Västmetron – erfarenhet av HST och VR

Janina Lempinen (automationsingenjör, YH) började som underhållschef inom Västmetro-projektet den 8 januari 2018.

Lempinen övervakar servicen och underhållet på stationer och bana på västmetrons första fas mellan Gräsviken och Mattby. Banan och stationerna överläts till HST den 3 oktober 2017 för inledande av trafik, men åtta stationer på sträckan samt banlinjen med sina tekniska system förblev i Västmetro Ab:s ägo.

Till Lempinens uppgiftsområde hör därför att övervaka och utveckla underhållet av stationerna och de tekniska systemen i samarbete med HST.

Lempinen övergick till västmetron från HST, där hon arbetade som teknisk disponent. Hon har också erfarenhet av VR, där hon arbetat som husteknisk expert och teknisk disponent fram till 2015. Hon är således insatt i verksamhetsmiljöer och fastigheter för spårtrafik.

“Västmetron verkade intressant med tanke på karriärens och min egen utveckling. Västmetrons system är moderna och tekniskt mer avancerade än på stammetron och de ger möjlighet att ta del av utmanande och mångformiga systemhelheter”, säger Lempinen.

Lempinen inleder sitt arbete genom bekanta sig med olika avtal och besöka metrostationerna på plats.