Länsimetro Oy:n ja HKL:n tiedote: Länsimetron Espoon asemat HKL:n käyttöön

Länsimetron ensimmäisen vaiheen eli Ruoholahti – Matinkylä -osuuden kuusi asemaa on annettu tänään HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten. Tavoitteena on ensi viikolla antaa samankaltainen käyttölupa Helsingin asemille. Asemien ja radan hallinta luovutetaan Länsimetro Oy:ltä HKL:lle myöhemmin syyskuussa.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos on antanut Länsimetro Oy:lle luvan antaa Espoon puolen kuusi asemaa ja ratalinja HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten. Helsingin puolen kahden aseman osalta tämä on suunniteltu tapahtuvaksi ensi viikolla.

– Länsimetron luovutusprosessi on käynnissä ja etenee.  HKL pääsee nyt tekemään omia valmistelevia toimenpiteitään liikenteen aloittamiseksi, kertoo Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

HKL pystyy nyt aloittamaan omaa toimintaansa esimerkiksi joidenkin huolto- ja kunnossapitotöiden osalta. Kaikkia valvomojärjestelmiä ei ole vielä saatu tuotantokäyttöön. Länsimetron arvion mukaan nämä järjestelmät saadaan tuotantokäyttöön asteittain ensi viikosta alkaen.

– HKL pyrkii omalta osaltaan edistämään niitä metron käyttöönoton valmisteluun liittyviä tehtäviä, jotka tässä vaiheessa ovat mahdollisia, sanoo HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski.

HKL on alustavasti arvioinut, että myöhemmin syyskuulle suunnitellun hallinnan siirron jälkeen HKL:n tuotannon käynnistämiseen tarvitsema aika on noin neljä viikkoa.

– Tavoitteenamme on, että nyt käyttöluvan myötä saamme lyhennettyä tätä valmisteluaikaa. HKL ei kuitenkaan tässä tilanteessa vielä pysty käynnistämään kaikkien järjestelmien tuotantokäyttöä, joten lopullista aikataulua töiden vaatimalle ajalle on mahdotonta sanoa. Länsimetron infrastruktuurin tuotantokäytön kannalta ratkaisevaa on se, missä vaiheessa metron ”keskushermostona” toimivat valvomojärjestelmät luovutetaan HKL:lle toimintakuntoisina, toteaa Lehmuskoski.

HKL tarvitsee aikaa erilaisten kiinteistöteknisten ja valvontajärjestelmien käynnistämiseen ja niiden häiriöttömän toiminnan varmistamiseen ennen liikenteen aloitusta. Koeajoja ja kuljettajien perehdyttämistä länsimetron osuudella on tehty jo pitkään.

– Perehdyttävänä on useita järjestelmiä, joita ei nykymetron puolella ole lainkaan sekä järjestelmiä, joiden toiminta eroaa pian 40 vuotta sitten rakennetun metron järjestelmistä. Tällainen on esimerkiksi länsimetron asemien ilmanvaihtojärjestelmä, jollaista nykymetron puolella ei ole, kertoo Ville Lehmuskoski.

Se, milloin HKL:n puolesta metroliikenne länsimetron osuudella olisi mahdollista aloittaa, tarkentuu myöhemmin.  HSL päättää metroliikenteen aloituspäivän, kun HKL:n käyttöönoton valmisteluun tarvitsema aika on varmistunut.

Lisätiedot:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, p. 050 593 3359

HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski, p. 040 520 6710.