Meddelande från Länsimetro Ab och HST: Västmetrons stationer i Esbo ställs till HST:s förfogande

De sex stationerna på västmetrons första etapp, dvs. på sträckan Gräsviken–Mattby, har i dag överlämnats till HST så att HST kan förbereda trafikstarten. Målet är att ge stationerna i Helsingfors ett liknande drifttillstånd nästa vecka. Länsimetro Ab överlämnar förvaltningen av stationerna och banan till HST senare i september.

Västra Nylands räddningsverk har gett Länsimetro Ab tillstånd att ställa de sex stationerna och banan på Esbos sida till HST:s förfogande så att HST kan förbereda trafikstarten. För de två stationerna på Helsingfors sida planeras detta ske nästa vecka.

– Processen med att överlämna västmetron är i gång.  Nu kan HST genomföra sina egna förberedande åtgärder inför trafikstarten, berättar ordföranden för Länsimetro Ab:s styrelse Olli Isotalo.

HST kan nu inleda sin egen verksamhet bland annat i fråga om vissa underhålls- och reparationsarbeten. Alla kontrollrumssystem är ännu inte i produktionsdrift. Enligt Länsimetros Ab:s uppskattning kommer dessa system att stegvis tas i produktionsdrift från och med nästa vecka.

– HST vill för sin egen del komma i gång med de uppgifter för drifttagningen av metron som kan genomföras i det här skedet, säger HST:s verkställande direktör Ville Lehmuskoski.

HST har preliminärt uppskattat att det tar cirka fyra veckor att inleda produktionen efter att förvaltningen överförs, vilket har planerats ske senare i september.

– Nu när vi fått drifttillståndet är vårt mål att göra förberedelseperioden kortare. I denna situation kan HST dock ännu inte ta alla system i produktionsdrift och därför är det omöjligt att säga hur lång tid arbetena ännu tar i anspråk. Avgörande för produktionsdriften av västmetrons infrastruktur är i vilket skede kontrollrumssystemen, som utgör metrons “centrala nervsystem”, överlämnas till HST i ett sådant skick att de kan tas i drift, konstaterar Lehmuskoski.

HST behöver tid innan trafiken inleds för att starta olika fastighetstekniska system och kontrollrumssystem och för att säkerställa att de fungerar utan störningar. Provkörningar och utbildning av förare har bedrivits på västmetrons avsnitt sedan länge.

– Personalen ska utbildas att använda flera system som inte finns i metron sedan tidigare och system som fungerar på ett annat sätt än den del av metron som byggdes för snart 40 år sedan. Ett sådant system är till exempel ventilationssystemet på stationerna i västmetron, som inte finns i dagens metro, berättar Ville Lehmuskoski.

Tidpunkten när metrotrafiken för HST:s del kan inledas på västmetrons avsnitt preciseras senare.  HST fattar beslut om datumet för inledandet av metrotrafiken när det blivit klart hur mycket tid HST behöver för att slutföra alla förberedelser inför trafikstarten.

Ytterligare information:

Länsimetro Ab, styrelseordförande Olli Isotalo, tfn 050 593 359

HST, verkställande direktör Ville Lehmuskoski, tfn 040 520 6710