Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta rakennusurakoissa

Länsimetron kakkosvaiheen rakennusurakat toteutetaan projektinjohtourakoina. Vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuu urakkamallissa, joka soveltuu hyvin länsimetron rakentamisen kaltaisiin megahankkeisiin. Yhteistyön sujuvuuden mittaamiseen hanke käyttää Celkee Insight-palvelua.

Tämän vuoden aikana länsimetrossa kilpailutetaan urakoitsijat viidelle metroasemalle, ratalinjalle ja yhteensä 24 sivu-urakkaan. Kaikkien asemien ja ratalinjan kilpailutukset on tehty lokakuuhun mennessä, mutta viimeisiä sivu-urakoita kilpailutetaan vielä vuoden 2019 keväällä. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta mitataan jokaisessa rakennuskohteessa rakennusurakoitsijan, tilaajan, suunnittelijan, sivu-urakoitsijoiden ja länsimetron rakentamiseen vaikuttavien muiden rakennushankkeiden välillä.

Mittaamiseen on valittu palvelu, joka tuottaa laadullista ja määrällistä tietoa tiedonkulusta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja mahdollisista tiedonkulun ja yhteistyön esteistä.

–   Haluamme mitata yhteistyötä ja luottamusta jokaisessa rakennusurakassa ja puuttua mahdollisiin yhteistyön esteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä muodostuu ongelmia hankkeen etenemiselle, kertoo Matinkylä-Kivenlahti-hankkeen projektijohtaja Jaakko Naamanka.

Aseman rakentamiseen osallistuvien tahojen yhteistoimintaa mitataan hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa. Tutkimuksen tuottaa tamperelainen Celkee Oy.

–   Yhteistyötä voi myös mitata, kun mittarit asetetaan oikein. Länsimetron kaltaisessa isossa rakennushankkeessa, jossa toimijoita on satoja, tarvitaan reaaliaikaista ja luotettavaa tietoa yhteistyön sujumisesta.  Kokemustemme mukaan mittauksen avulla voidaan myös kannustaa kertomaan mahdollisista ongelmista ja rohkaista yhteistyöhön, sanoo palvelun tuottava Kimmo Vättö Celkee Oy:stä.

Lisätietoa:
Länsimetro-hanke, projektijohtaja Jaakko Naamanka, puh. 0400 421 143

Celkee Oy, toimitusjohtaja Kimmo Vättö, puh. 040 506 59 34