Länsimetro informerar: Västmetron mäter samarbetets smidighet i byggentreprenaderna

Byggentreprenaderna i västmetrons andra fas utförs som projektledningsentreprenader. Växelverkan och samarbetet mellan de olika aktörerna framhävs i entreprenörsmodellen, som är väl lämpad för megaprojekt som västmetrobygget. För att mäta samarbetets smidighet använder projektet tjänsten Celkee Insight.

Under detta år konkurrensutsätts entreprenörerna när det gäller fem metrostationer, banlinjen och totalt 24 sidoentreprenader. Entreprenaderna för alla stationer och banlinjen kommer att ha konkurrensutsatts senast i oktober, men de sista sidoentreprenaderna konkurrensutsätts ännu våren 2019. Samarbetet och växelverkan mäts på varje byggarbetsplats mellan byggentreprenör, beställare, planerare, sidoentreprenörer och övriga byggprojekt som påverkar byggandet av västmetron.

För mätningen har man valt en tjänst som producerar kvalitativ och kvantitativ information om informationsflöde, samarbete, förtroende och möjliga hinder för informationsflöde och samarbete.

”Vi vill mäta samarbetet och förtroendet för varje byggentreprenad och ingripa vid eventuella samarbetshinder så tidigt som möjligt innan problem uppstår för projektets framskridande”, säger Jaakko Naamanka, projektledare för Mattby-Stensvik-projektet.

Samarbetet bland dem som deltar i stationsbygge mäts fyra gånger om året med en enkätundersökning som är integrerad i ledningsmodellen för projektet. Undersökningen genomförs av företaget Celkee Oy i Tammerfors.

”Det går också att mäta samarbete bara mätarna är de rätta. I ett så stort byggprojekt som västmetron där det finns hundratals aktörer behövs tillförlitlig information i realtid om hur samarbetet löper. Enligt vår erfarenhet kan mätningarna också uppmuntra till att rapportera potentiella problem och främja samarbete”, säger Kimmo Vättö på Celkee Oy, som levererar tjänsten.

Ytterligare information:
Västmetroprojektet, projektchef Jaakko Naamanka, tfn 0400 421 143

Celkee Oy, verkställande direktör Kimmo Vättö, tfn 040 506 59 34

Länsimetros uppgift är att bygga metron från Gräsviken till Stensvik. På västmetrons avsnitt Mattby–Stensvik byggs en 7 km lång banlinje och 5 nya stationer: En underjordisk metrodepå kommer att byggas i Mossberget. År 2017 färdigställdes en banlinje på 14 kilometer från Gräsviken till Mattby och åtta nya stationer.  Metron kommer att löpa hela sträckan under jorden i två parallella tunnlar. www.lansimetro.fi, @metrorakentuu