Kuilun injektointiporaukset alkavat Tontunmäen työmaalla

Länsimetron metrotunneliin liittyvän kuilun rakennustyöt jatkuvat Tontunmäessä Myllytontuntien ja Kulkuspolun risteyksessä. Työt jatkuvat poraamalla vaiheittain nk. injektointireikiä kallioon syys-lokakuun ajan. Injektointireiät täytetään injektointimassalla. Toimenpide tiivistää kalliota varsinaista louhintaa varten.

Maanpäältä tehtäviä työvaiheita ovat maankaivu ja -kuljetus sekä louhintareikien poraus. Työmaa-alue on aidattu.

Räjäytykset tullaan tekemään alhaalta tunnelista ja syntyvä louhe kuljetetaan pois Haukilahdenkadulla olevan työtunnelin kautta. Louhe kuljetetaan Jätkäsaareen. Kuilun sisään tulevat rakenteet ja maanpinnalle tuleva kuilurakennus tehdään vuosien 2013-2014 aikana.

Kuilutyömaan työajat ovat:

Maanrakennustyöt ja avolouhinta
maankaivu- ja siirtotyöt, poraus-, räjäytys- ja rusnaustyöt klo 7-18 (ma-pe)

Louheen kuormaus ja kuljetus
avolouhinnan osalta klo 7-18
Alueen koillisosassa oleva tukialuetta ei oteta toistaiseksi käyttöön.

Metrotunnelissa on noin 600 metrin välein maan pinnalle ulottuva poistumistie-, savunpoisto-, paineentasaus- ja ilmanvaihtokuilu. Kuilun keskellä sijaitsee palo-osastoitu poistumistieporras. Pystykuiluja on reitin varrella yhteensä 15. Pystykuilut on sijoitettu maan päällä yleisille katu- tai puistoalueille. Kuilurakennukset suunnitellaan sopimaan sijoituspaikkaansa muodoltaan, rakenteeltaan ja julkisivumateriaaliltaan.

Lisätietoja

Maanrakennus ja -louhinta: YIT /Mikko Iso-Markku 040 8691034
Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700