Kooste hallituksen kokouksesta 27.4.2022

Hallitus käsitteli ja hyväksyi Länsimetron tilinpäätöksen vuodelta 2021 tilintarkastajan esittelyn pohjalta ja päätti yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Hallituksessa käsiteltiin Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL liikelaitoksen välistä tulevaa yhteistyösopimusta, jonka mukaisesti Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy tulee jatkossa tuottamaan huolto-, kunnossapito- ja ylläpitopalveluita myös länsimetron jatkeelle Matinkylästä Kivenlahteen. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa allekirjoittamaan sopimuksen.

Projektijohtaja esitteli rakennusprojektin Matinkylä-Kivenlahti tilannekatsauksen. Rakentaminen etenee aiemmin ilmoitetun aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Liikenteen osuudella arvioidaan voivan alkaa vuoden 2023 aikana kun myös HKL:n ja HSL:n valmistelevat työt on tehty. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy on käynnistänyt uuden koeajojakson Matinkylä-Kivenlahti osuudella. Tilaajavetoinen käyttöönottovaihe on lähes valmis ja projektissa valmistaudutaan urakoiden vastaanottotarkastuksiin sekä taloudellisiin loppuselvityksiin. Seuraavaksi Kaupunkiliikenne aloittaa yhteistyösopimuksen mukaisia tehtäviä Matinkylä-Kivenlahti osuudella. Lisäksi Matinkylässä sijaitsevan huoltomontun täyttötyöt alkavat.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen etenee budjetin mukaisesti.

Seuraava hallituksen kokous on 18.5.2022.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086
Median yhteydenotot: viestintäpäällikkö Marianne Partanen, puh. 043 825 9607