Jukka Mäkelän puhe Espoon töidenaloitusjuhlassa 1.6.2010

Arvoisat espoolaiset ja tapiolalaiset, arvoisa metroväki, ärade esboborna, mina damer och herrar!

Espoo rakentuu viiden aluekeskuksen varaan. Aluekeskuksissa on kaupunkimainen keskus, julkiset ja yksityiset palvelut kaupunkirakenteen sisällä, ja niiden ympärillä pientalovaltaiset alueet. Tämä malli on mahdollistanut Espoon kasvun ja asuntojen rakentamisen niiden tarpeessa oleville, erityisesti suomalaisille lapsiperheille.

Tulevaisuudessa Leppävaara ja Espoon keskus tukeutuvat kaupunkirataan, ja Tapiola, Matinkylä-Olari ja Espoonlahti Länsimetroon. Samalla se tarkoittaa sitä, että kestävän kehityksen mukaisesti kaikki Espoon aluekeskukset ovat raideliikenteen piirissä.

Itse asiassa tämä oli isoin peruste Espoon metropäätökselle. Ei ollut mahdollista, että Etelä-Espoo olisi ainoa alue pääkaupunkiseudulla, joka ei tukeutuisi raideliikenteeseen. Samalla se tarkoittaa mielestäni sitä, että Länsimetro on rakennettava keskeytyksettä Espoonlahteen ja Kivenlahteen saakka.

Toinen merkittävä peruste metropäätökselle oli Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi alueen kehitys. Omassa ajattelussani Aalto-yliopisto ja metro kulkevat yhtä jalkaa. Esimerkiksi teekkareiden esittämässä ideassa, että Keilaniemen metroasema edustaa taloutta, Otaniemi teknologiaa ja Tapiola taidetta, on hyvä pohja entistä vahvemman, laadukkaamman, elinvoimaisen ja kansainvälisesti kilpailukykyisen kampus-alueen kehittymiselle.

Hyvät ystävät,

juuri sitä Suomi tarvitsee. Suomelle on kohtalon kysymys, että sen metropolialue ja menestyy kilpailussa osaamisintensiivisistä työpaikoista. Jokaisessa lamassa menetetään työpaikkoja, ja jokaisessa noususuhdanteessa syntyy uusia. Oleellista on, minne ja mihin maihin uudet työpaikat syntyvät. Nyt on käynnissä ennen näkemätön kilpailu kaupunkiseutujen välillä osaamisintensiivisistä yksityisen sektorin työpaikoista. Jos työpaikat siirtyvät pois Suomesta, on osaajien seurattava perässä. Se veisi pohjan Suomen osaamiseen, tutkimukseen ja kehitykseen perustuvalta strategialta.

Tulevaisuuden menestyvillä kaupunkiseuduilla viihtyvät sekä asukkaat, osaajat että yritykset. Kilpailukykymme perustuu esimerkiksi koulutukseen, osaamiseen ja tutkimus- ja kehityspanoksiin. Lisäksi on huomioitava ihmisten hyvinvointi ja luonnon kestokyky. Kilpailukyky pitää ajatella uudestaan. Tietoyhteiskunnassa hyvinvointi ja kilpailukyky kehittyvät yhdessä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kaupungit ovat metropolialueen kilpailukykystrategiassa määritelleet seuraavat kehittämisen painopistealueet:
• Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen
• Hyvän elämänlaadun sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön rakentaminen
• Käyttäjälähtöisten innovaatioympäristöjen vahvistaminen ja julkisten hankintojen kehittäminen
• Metropolialueen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin

Minä määrittelisin Espoon kilpailukyvyn siten, että ihmiset, osaajat, yhteisöt ja yritykset viihtyvät. Minusta se tarkoittaa mm. seudun elinvoimaa, turvallisuutta, luontoa, laatua, tasa-arvoa, lapsirakkautta, suvaitsevuutta, virikkeellisyyttä, kestävää kehitystä, kumppanuutta, yhteisöllisyyttä, tuloksellisuutta ja tutkimus-, kehitys- ja osaamisinfrastruktuuria sekä yritteliäisyyttä. Eduskunnan käsitellessä yliopistolakia ja sen yhteydessä paljon puhuttua luovuutta ja innovatiivisuutta, syntyi määritelmä, että toimintaympäristön tulee olla sellainen, että sekä insinööri että runoilija viihtyvät. Se on hyvä kiteytys myös tähän.

Västmetron blir 13,9 kilometer lång. Den kommer att bestå av två parallella tunnlar som löper hela vägen under mark. Utöver stationerna kommer det att borras 15 vertikala schakt för nödutgångar, tryckutjämning, luftcirkulation och avlägsnande av rök. För byggande och underhåll har det planerats nio körtunnlar.

Metron förbinder de södra delarna av Esbo med det regionala spårtrafiksystemet. Metron kommer uppskattningsvis att användas av över 100 000 resenärer i dygnet, varav cirka 60 000 kommer att korsa gränsen mellan Helsingfors och Esbo varje dag. Många av dom studenter. Metron samt andra spårtrafik länkar universiteterans och läroanstalternas enheter så att de blir mycket lättare att nå. Det här, tycker jag är ett mycket viktigt framsteg.
Länsimetro tulee lisäämään Espoon työssäkäynti-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia ja aluetta sekä lännestä itään että idästä länteen. Itse arvioin, että prosentuaalisesti eniten tulee kasvamaan matkustusmäärät Helsingistä Espooseen. Otaniemen asema palvelee hyvin Aalto-yliopistoa ja opiskelijoita, Tapiolaan metro tuo elinvoimaa, ja liikunnan harrastajat ja katsojat pääsevät kätevästi Tapiolan urheilupuistoon.

Arvoisat kuulijat,
Metron pitää palvella hyvin espoolaisia. On ensiarvoisen tärkeää, että sekä Länsimetron rakennustyöt ja tuleva liikennöinti hoidetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti. Rakennusaikaiset haitat on minimoitava hyvällä yhteydenpidolla ja keskustelulla asukkaiden kanssa. On tärkeää, että metron käyttöaste ja suosio on tulevaisuudessa mahdollisimman suuri. Asenteisiin vaikutetaan jo rakennustöiden aikana. Kaikessa tekemisessä laatu on asetettava etusijalle.

Jukka Mäkelä
Kansanedustaja, Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja