Esport Centerin eteläpuolella oleva kevyeen liikenteen väylä pysyy toistaiseksi suljettuna

Esport Centerin eteläpuolella oleva kevyen liikenteen väylä on siirretty kulkemaan hallin pohjoispuolelta Urheilupuiston metrotyömaan rakennustöiden vuoksi. Tavoitteena oli palauttaa väylä käytettäväksi jo paljon aiemmin, mutta alkuperäisestä suunnitelmasta on jouduttu luopumaan. Pahoittelemme viivästyksen aiheuttamaa haittaa.

Urheilupuiston metroasema rakennetaan muista asemista poiketen avokaivantona. Asema avataan ylhäältä kun muut asemat rakennetaan louhimalla kallioon. Työmaa-aidan takana on tällä hetkellä suuri avokaivanto, jonka lujitustyöt ovat vielä kesken. Savikon paksuudesta ja sen alla olevan kallion laadusta johtuen kaivannon tekeminen on kestänyt kauemmin kun alunperiin arvioitiin. Kun kaivannon reuna on lujitettu, voidaan väylä avata turvallisesti kevyttä liikennettä varten. Tavoitteena on palauttaa kulkuyhteys kevään 2013 aikana, kun alueella voidaan taas turvallisesti liikkua.

Rakennustyöt Urheilupuistossa jatkuvat vuoteen 2015.