Kaitaan louhintatyömaalla järjestetään pelastusharjoitus 12.12.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos järjestää pelastusharjoituksen Länsimetron louhintatyömaalla Kaitaalla osoitteessa Kaitaantie 6 tiistaina 12.12.2017 klo 13.00 alkaen.

Harjoitus kestää noin kahden tunnin ajan. Kuvitteelliseksi onnettomuustilanteeksi on valittu tulipalo tai sähköpalo. Harjoituksen osapuolia ovat Kaitaan louhintatyömaan urakoitsija SRV Infra Oy, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos sekä Länsimetro-projekti. Harjoitukseen osallistuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta kaksi pelastusyksikköä. Harjoituksen läheisyyteen varataan henkilöitä ohjaamaan liikennettä harjoituksen ajaksi.

Harjoitus on yhdeksäs Matinkylä–Kivenlahti -osuudella järjestettävä pelastusharjoitus. Pelastusharjoituksissa pelastuslaitoksen henkilökunta pääsee tutustumaan rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin maanalaisissa louhinnan aikaisissa olosuhteissa.

Lisätietoa harjoituksesta:

Palomestari Janne Räsänen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, puh. 050 329 8949

Viestintäjohtaja Satu Linkola, Länsimetro-projekti, puh. 046 877 3392