Opettajantien kuilutyömaan tasauslouhinta alkaa viikolla 29

Opettajantien kuilun rakentaminen on alkanut puunkaadolla, pintamaiden poistolla ja maansiirtotöillä työmaa-alueelta.  Kuilutyömaa-alue on aidattu ja alueella tehdään maanpäällisiä töitä päivittäin. Viikolla 29 aloitetaan työmaa-alueen tasauslouhinta. Työtä jatketaan betonitöillä ja luiskien betonoinneilla. Työmaa tullaan aitaamaan lopullisella aidalla luiskien betonointitöiden jälkeen.

Louhintaräjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkillä. Räjäytyksiä tehdään päivittäin klo 07.00 – 18.00 välisenä aikana.

Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja:

Työmaan päivystävä puhelin, Destia Oy, puh. 040 637 5377

Projektijohtaja Esa Juhantila Destia Oy, puh. 0400 539 302

Länsimetron palautepuhelin, ma-pe klo 9-15, puh. 050 377 3700