Utjämningsschaktningen på schaktarbetsplatsen vid Lärarvägen inleds vecka 29

Byggandet av schaktet vid Lärarvägen har inletts med trädfällning, borttagning av ytlager och jordschaktningsarbeten på byggplatsområdet. Schaktarbetsplatsen är inhägnad och arbete ovan jord utförs dagligen på området. Vecka 29 inleds utjämningsschaktning av byggplatsområdet. Arbetet fortsätter med betongarbeten och betongering av slänter. Byggplatsen kommer att inhägnas med ett slutligt stängsel efter betongarbetena på slänterna.

Vi varnar med en ljudsignal för sprängningar vid schaktningen. Sprängningar utförs dagligen kl. 7.00–18.00.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Ytterligare information:

Byggarbetsplatsens journummer, Destia Oy, tfn 040 637 5377

Projektchef Esa Juhantila, Destia Oy, tfn 0400 539 302

Länsimetros responsnummer, mån.–fre. kl. 9–15, tfn 050 377 3700