Punainen louhittu kiviaines värjää merivettä Kivenlahdessa – vesi ei sisällä epäpuhtauksia

Meritorin altaaseen hulevesijärjestelmästä ajoittain kulkeutuva ruskeaksi värjäytynyt vesi on peräisin länsimetron Kivenlahden työtunnelin louhintatyömaan avokaivannosta. Työmaalla louhittava punainen kivi värjää kaivantoon kulkeutuvan veden. Vesi ei sisällä haitallisia epäpuhtauksia.

Lisätietoja:

Kalliorakennus-Yhtiöt Oy,

Vastaava mestari Panu Oikkonen, puh. 050 491 0111