Schaktningarna för västmetron fortsätter i Stensvik fram till hösten 2017

Ändstationen för västmetrons andra fas byggs i Stensvik. På arbetsplatsen Stensvik utförs för närvarande tunnelschaktningar av vilka redan cirka 95 procent är klara och resten slutförs i maj–juni 2017.

I närheten av Sjöröken 1 inleds veckorna 19–20 en cirka tre månader lång pallbrytning vid Stensvik station. Schaktningsarbetena vid Stensvik station beräknas vara slutförda i sin helhet i augusti–september 2017. Än så länge märks effekterna av arbetena även i närheten av Sjöröken 1.

För närvarande utförs schaktning på arbetsplatsen och förstärkningsbultning i de östra bantunnlarna och schakthallen i väst. I det östra och västra rulltrappsschaktet utförs schaktbrytning och installeras förstärkningsbultar. Båda rulltrappsschakten har öppnats till markytan. I den östra banväxlingshallen utförs slutlig sprutgjutning av betong som förstärkningsåtgärd.

När schaktningsarbetena slutförts kommer en slutbesiktning att göras i de fastigheter som finns inom en radie på 150 meter från schakten. Då går man igenom de eventuella effekterna av schaktningsarbetena. I fastigheten Sjöröken 1 görs besiktningen i början av hösten. Det kommer ett särskilt meddelande om det när tidpunkten närmar sig.

I Västmetrons uppföljningstjänst (seuranta.lansimetro.fi) kan du följa med hur brytningarna framskrider.  Redan brutna tunnlar visas med grön färg och stationerna med rött.