Kivenlahden avolouhintaonnettomuudessa rikkoontui 13 ikkunaa

Kivenlahdentorin metrosisäänkäynnin läheisyydessä tehtävissä vesi- ja viemäriliitostöissä sinkoutui 29.7. klo 9 kiviä lähikiinteistöihin. Sisäänkäynnin läheisyydessä rakennetaan Espoon kaupungille palo- ja käyttövesiputkia sekä sade- ja jätevesiviemäriputkia kaivoineen. Lisäksi rakennetaan uutta kaukolämpöputkea. Kanaalilouhintojen yhteydessä varotoimenpiteistä huolimatta kiviä sinkoutui naapurikiinteistöihin.

Läheisessä asuinkerrostalossa, jonka etäisyys avolouhintakohteesta on kolme metriä, rikkoontui yhteensä viisi ikkuna- tai parvekelasia. Viereisessä osittain tyhjässä olevassa liikerakennuksessa rikkoontui kahdeksan ikkunaa. Liikerakennuksen etäisyys työmaasta on 25 metriä. Urakoitsija on käynyt asukkaiden luona ja sopinut korjaustoimenpiteistä. Liikerakennuksen lasien korjaamisesta sovitaan isännöitsijän kanssa.

Ennen avolouhintaa kulku alueelle oli estetty. Vartiomies ei päästä räjäytyksen aikana ulkopuolisia alueelle. Avolouhinnassa räjäytettävä alue peitetään suojamatoilla huolellisesti. Myös tässä louhinnassa matot olivat paikoillaan. Varotoimista huolimatta kiviä sinkoutui mattojen alta.

Heti vahingon tapahduttua urakoitsija eristi alueen, varmisti ettei henkilövahinkoja ole tapahtunut ja oli yhteydessä asukkaisiin. Tapahtuman syiden selvittäminen jatkuu.

Kivenlahden metroasemalla on käynnissä betoni- ja raudoitustyöt ja myös talotekniset työt ovat alkaneet. Onnettomuudella ei ole vaikutusta rakennustöihin. Myös kanaalilouhintatyöt jatkuvat vielä tänään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Länsimetron palautepuhelin (ma-pe klo 9-15): 050 377 3700