13 fönster krossades i dagbrottsolycka i Stensvik

Den 29.7 kl. 9 slungades stenar mot närliggande byggnader i samband med vatten- och avloppsarbetena i närheten av Stenvikstorgets metroingång. I närheten av ingången byggs brand- och bruksvattenledningar samt dag- och avloppsvattenledningar med tillhörande brunnar för Esbo stad. Dessutom byggs en ny fjärrvärmeledning. Trots säkerhetsåtgärder slungades stenar mot närliggande fastigheter i samband med kanalschaktningen.

I ett bostadshöghus som ligger tre meter från dagbrottsplatsen krossades totalt fem fönster- eller balkongglas. I en närliggande tom affärsbyggnad krossades åtta fönster. Affärsbyggnaden ligger 25 meter från byggarbetsplatsen. Entreprenören har besökt de boende och kommit överens om reparationsåtgärder. Reparationen av affärsbyggnadens fönster avtalas tillsammans med disponenten.

Före dagbrytningen hade tillträde till området förhindrats. Vakten släpper inte in några utomstående på området under sprängning. Vid dagbrytning täcks området som ska sprängas noggrant med skyddsmattor. Även i detta fall hade mattor lagts ut men trots säkerhetsåtgärderna slungades stenar ut under mattorna.

Omedelbart efter skadan spärrade entreprenören av området, försäkrade sig om att inga personskador inträffat och kontaktade de boende. Orsakerna till det inträffade utreds.

På Stensviks metrostation pågår betong- och armeringsarbeten och även hustekniska arbeten har inletts. Olyckan påverkar inte byggprocessen. Även kanalschaktningen fortsätter i dag enligt den ursprungliga tidtabellen.

Mer information:

Västmetrons responsnummer (må–fr kl. 9–15): 050 377 3700