Ympäristö

Metroa tehdään asukkaiden ja luonnon ehdoilla. Rakentamisen aikana metron vaikutuksia ympäristöönsä tarkkaillaan. Lue lisää Länsimetro Oy:n ympäristövastuusta.

Länsimetro on selvittänyt Matinkylä-Kivenlahti-projektin ympäristöselonteossa metrotunneleiden sekä viiden metroaseman (Finnoo, Kaitaa, Soukka, Espoonlahti, Kivenlahti) sekä Sammalvuoren varikon louhinnan ja rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset vuosina 2014–2019. Tutustu ympäristöselontekoon.

Rakentamisen aikana Länsimetron urakoissa noudatetaan Espoon kaupungin ympäristökeskuksen määrittelemiä työaikoja ja niihin liittyviä desibelirajoituksia. Lue lisää työajoista ja rajoituksista.

Kolme oranssitakkista työmiestä ja yksi keltaliivinen nainen ovat metsässä tarkastelemassa puita.
Riilahden alueella on liito-oravia. Liito-oravien kulkureittejä ja liikkumisen kannalta säilytettäviä pui-ta käytiin läpi Espoon ympäristöasiantuntijan kanssa elokuun 2020 alussa.