Upphandling

Upphandling

Upphandlingskedjan för Västmetron är följande:

Upphandlingsannonsen publiceras i HILMA > de som är intresserade av upphandlingen lämnar in sin deltagaransökan till Länsimetro inom utsatt tid > behandling av deltagaransökan > anbudsförfrågan skickas till de som uppfyller kriterierna i upphandlingsannonsen > anbudstid ca 4–6 veckor > anbuden lämnas in.

Ytterligare information om upphandlingarna: Aku Kallio tfn 040 526 0 671

Du hittar ytterligare information om pågående upphandlingar på vår finska webbplats.