Viimeksi päivitetty 20.11.2014

Kaupungit vastaavat omista kustannuksistaan

Länsimetron kustannukseksi on laskettu 713,6 miljoonaa euroa. Kaupungit ovat sopineet keskinäisestä kustannusjaosta rajalta poikki -periaatteen mukaisesti eli kumpikin maksaa omalla alueellaan syntyvät rakennuskustannukset. Kaupunkien osuudet jakautuvat niin, että Espoon osuus on 72 prosenttia ja Helsingin 28 prosenttia.

Kustannusarvio on laadittu vuoden 2007 lokakuun hintatasolla. Kustannustasoa mittaavan maarakennuskustannusindeksin pisteluku oli tuolloin 131,5. Kustannusarvio sisältää koko hankkeen rakentamisen ja suunnittelun.  

Valtio osallistuu 30 prosentilla
Valtio on sitoutunut osallistumaan Länsimetron rakennuskustannuksiin 30 prosentin osuudella. Rakennuskustannusten katoksi valtio on kuitenkin asettanut 200 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen kattosumma on kiinnitetty maanrakennuskustannusindeksin vuoden 2007 lokakuun hintatasoon.

Metro työllistää
Metron rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Länsimetro on solminut konsulttisopimukset metron rakennussuunnittelutöiden toteuttamisesta. Kaikkiaan sopimukset koskevat noin 200 henkilötyövuotta. Koko hankkeen aikana Länsimetro tulee työllistämään noin 400 suunnittelijaa.

Rakentamisen myötä Länsimetro tulee työllistämään merkittävän määrän rakentajia. Arvion mukaan hankkeeseen sitoutuu noin 6 000 henkilötyövuotta.