Kostnader

Metro sysselsätter tusentals människor

Metrobyggnationen har en stor sysselsättningseffekt. Under hela projektet kommer Västmetron att sysselsätta flera hundra planerare. När byggandet startar kommer Västmetron att sysselsätta ett betydande antal byggare. Enligt beräkningarna kommer cirka 6 000 årsverken att bindas vid projektet.

Städerna har kommit överens om en kostnadsfördelning enligt orsaksprincipen, dvs. att vardera staden ansvarar för byggnationskostnaderna fram till gränsen av det egna området. Kostnaderna fördelas så att Esbos andel är ca. 85 procent och Helsingfors andel ca. 15 procent.

Gräsviken-Mattby

Beräknad slutkostnad för sträckan mellan Gräsviken och Mattby är 1 186 miljoner euro. Staten har förbundit sig att delta i Västmetrons byggnationskostnader med en andel på 30 procent. Staten har dock fastställt ett kostnadstak på 200 miljoner euro.

Mattby-Stensvik

Kostnadsförslaget för avsnittet Mattby-Stensvik är hos ägaren för granskning, det vill säga hos Esbo stad.