Sami trivs med sitt mångsidiga arbete som ekonomichef

Ekonomichefen ansvarar för ekonomistyrning, budgetering och rapportering i samband med Länsimetro Oy:s metroinfrastruktur. De mångsidiga uppgifterna inkluderar även serviceutveckling på stationerna, ekonomiförvaltning för Länsimetro Oy:s dotterbolag samt uppföljning av byggkostnaderna för västmetrons andra fas.

Sami Järvinen är ekonomichef på Länsimetro Oy. Hans viktigaste uppgifter är ekonomistyrning, budgetering och rapportering för metrosystemet, banan och stationerna på metroavsnittet Gräsviken–Mattby som ägs och upprätthålls av Länsimetro Oy. Järvinen sköter bland annat kostnadsuppföljningen för metrons drift och bolagets investeringar samt tar fram olika prognoser och analyser åt bolaget och projektorganisationen. Han började som ekonomichef i slutet av 2020. Innan dess arbetade han som projektcontroller för västmetron sedan 2018.

– Det bästa med arbetet och särskilt mina nuvarande uppgifter är att det känns viktigt. Jag tycker att metron är en smart investering som höjer värdet på marken och ger mer frihet att utveckla stadsmiljön och bevara naturen. Jag gillar att mitt arbete är mångsidigt. Jag uppskattar kontrasten mellan förändringar i byggprojektet och varaktigheten i metron som redan är i trafik. Utveckling av metron ur ägarens perspektiv är en intressant uppgift och även de minsta förändringar återspeglas i siffrorna, berättar Järvinen.

Länsimetro Oy är ett aktiebolag som ägs av städerna Esbo och Helsingfors och har 19 anställda. Bolagets ekonomiförvaltning inkluderar förutom ekonomichefen även en ekonomidirektör och en ekonomi- och förvaltningsassistent.

Länsimetro Oy har till uppgift att bygga, äga, upprätthålla och utveckla sin del av metrosystemet, banan och stationerna västerut från Gräsviken. Helsingfors stad, närmare bestämt Helsingfors stads trafikverk (HST), ansvarar för ägandet och utvecklingen av banavsnittet och stationerna från Gräsviken österut. HST ansvarar för metrotrafiken och för banans och stationernas drift och underhåll samt äger metrotågen. HST rapporterar till Länsimetro Oy om banans och stationernas användning samt tillhörande service- och underhållsarbeten.

– Som ekonomichef har jag ett nära samarbete med bland andra HST. HST är trafikoperatör för metron och budgeterar årligen sina egna drift- och underhållskostnader för avsnittet Gräsviken–Mattby, som sedan rapporteras till oss. Jag övervakar kostnader som uppkommer och bedömer om budgeten kommer att hålla, sammanfattar Järvinen.

Ekonomichefen ansvarar även för utveckling av Länsimetro Oy:s interna rapporteringsrutiner. År 2020 övergick bolagets driftorganisation till exempel till realtidsrapportering med programmet Power Bi.

Ekonomichefen har dessutom ekonomiskt ansvar för Länsimetro Oy:s dotterbolag samt deras operativa och administrativa ledning. Dotterbolagens styrning inkluderar dessutom ett flertal uppgifter som vanligen hanteras av fastighetsbolag, till exempel att beställa fastighetsunderhåll och renoveringar. Under det senaste året har man bland annat installerat skjutdörrar och ett fågelnät i bussterminalen för att trivseln.

Länsimetro Oy har tre dotterbolag: Kiinteistö Oy Matinkylän Liityntäpysäköinti ansvarar för anslutningsparkeringen vid Mattby metrostation, Kiinteistö Oy Matinkylän Bussiterminaali äger kollektivtrafikens terminaler och betjänar bussoperatörerna och passagerarna och Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti ansvarar för den kommande anslutningsparkeringen vid Stensviks metrostation. Länsimetro Oy äger dessutom 18 procent av Tapiolan keskuspysäköinti Oy.

Serviceutveckling på metrostationerna

Länsimetro Oy äger och upprätthåller metrosystemet, banan och stationerna på avsnittet Gräsviken–Mattby och ansvarar för byggandet av det nya avsnittet mellan Mattby och Stensvik. I Västmetroprojektets andra fas ansvarar ekonomichefen för exempelvis kassaflödesprognoser och finansieringsanalyser samt kostnadsuppföljning och prognoser för byggprojektet och projekteringen.

Länsimetro Oy utvecklar tjänsterna och den kommersiella verksamheten för stationerna på avsnitten Gräsviken–Mattby där trafiken är i gång och för avsnittet Mattby–Stensvik där byggarbetet pågår. Ekonomichefen planerar projekten tillsammans med ledningsgruppen och ansvariga specialister och ansvarar för deras genomförande.

– Målet är att göra stationerna så trivsamma och användarvänliga som möjligt. Metrostationerna kan utnyttjas för att erbjuda passagerarna olika tjänster tillsammans med andra aktörer – härnäst kommer ett pilotprojekt med paketautomater att genomföras på stationerna. Metrostationerna är naturliga platser att erbjuda olika tjänster som passagerarna kan behöva.