Pelastusharjoitus Koivusaaressa torstaina 6.10.

Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset järjestävät pelastusharjoituksen Länsimetron työmaalla Koivusaaressa osoitteessa Vaskisalmenkuja 1 torstaina 6.10.2011 klo 12.00 – 14.00.

Kuvitteellisessa onnettomuustilanteessa tunnelissa työskentelevän henkilön päälle on louhinnan aikana pudonnut kivi. Pelastusharjoituksen tavoitteena on harjoitella pelastamista tunneliolosuhteissa ja samalla testata pelastuslaitosten, Länsimetron ja urakoitsijan keskinäistä yhteistoimintaa. Harjoitus on kolmas Länsimetron työmaalla järjestettävä pelastusharjoitus.

Harjoituksen osapuolia ovat Koivusaaren urakoitsija Lemminkäinen Infra Oy, Helsingin pelastuslaitos sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Harjoitus kestää kokonaisuudessaan noin kaksi tuntia. Yleisöä pyydetään välttämään turhaa liikkumista harjoituspaikan läheisyydessä.

Harjoitus ei vaikuta alueen liikenteeseen.

Lisätietoa harjoituksesta

Aluepalomestari Marko Järvinen, Helsingin pelastuslaitos, puh. 050 541 8459
Viestintäpäällikkö Satu Linkola, Länsimetro, puh. 046 877 3392