Nyt se on tutkittu: metron runkomelu jää suositusarvojen alapuolelle

Länsimetro on liikennöinnin aloittaessaan hiljainen menopeli, selviää länsimetron meluntorjunnan suunnitelleen Akukon Oy:n mittauksista. Akukon on mitannut metrolinjan lähiympäristön rakennuksista niin kutsuttua runkomelua, joka syntyy, kun metrojunan ääni etenee kallioperässä. Jos melua ei torjuttaisi, maan alla kulkevan metron ääni voisi kuulua jyminänä radan ympäristön rakennuksissa.

Vuodenvaihteessa tehdyt tarkistusmittaukset osoittavat, että suunnitellut melueristykset toimivat kauttaaltaan kuten pitääkin – metron melu jää selvästi suositusarvojen alapuolelle. Metron äänet eivät käytännössä erotu radan päällä kulkevissa rakennuksissa, eivätkä ne ole hiljaisissakaan tiloissa kuultavissa muun taustamelun joukosta.

Tarkistukset tehtiin neljässä eri kohteessa, ja ne edustavat kaikkia radassa käytettyjä runkomelueristysmateriaaleja. Mittauskohteet valittiin varmuuden vuoksi niin, että niissä olisi mahdollisimmat korkeat äänitasot: taloja suoraan radan päältä kalliolla tai kallioalueelta. Mittaukset tehtiin myös aina talon pohjakerroksesta.

”Olemme onnistuneet suunnittelussa, materiaalivalinnoissa ja toteutuksessa niin, etteivät länsimetron äänet häiritse sen enempää alueen asukkaita kuin työntekijöitäkään”, sanoo Akukonin tekninen johtaja Timo Peltonen.

Meluntorjuntaa suunniteltiin yhdistelemällä vuosikymmenten aikana kertynyttä empiiristä ammattitietoa ja 3D-tietokonemallintamista. Näin osattiin ennakoida, mitkä talot ja alueet voisivat kärsiä runkomelusta eniten, ja meluntorjuntaan saatiin valittua sopivat materiaalit.

Teräskiskojen alta löytyy nyt sepeliä ja runkomelueristettä – sepelinalusmatto vaimentaa radasta kallioperään kytkeytyvää värähtelyä. Runkomelueristys on asennettu länsimetron koko linjalle lukuun ottamatta meren ja Länsiväylän alituksia, joissa sitä ei tarvita.

Lisätietoja:

Timo Peltonen, tekninen johtaja, Akukon Oy, 050 584 9814
timo.peltonen(at)akukon.fi

Tero Palmu, rakentamisjohtaja, Länsimetro Oy, 046 877 3423, tero.palmu(at)lansimetro.fi