Niittykummun aseman rakentaminen

Espoon kaupunginhallitus esittää Espoon kaupunginvaltuustolle, että Niittykummun metroasema rakennetaan ja otetaan käyttöön samassa aikataulussa muiden asemien kanssa. Asema jätettiin hankesuunnitelmavaiheessa varaukseksi, mutta suunnittelun edetessä on käynyt ilmi, että aseman rakentaminen valmiiksi metroliikenteen ollessa käynnissä on huomattavasti kalliimpaa kuin ennen liikenteen käynnistymistä
Louhintatyöt Niittykummussa ovat loppusuoralla. Asemarakennusurakan valmistelu on käynnissä. Urakkatarjousvaihe on ajoitettu vuoden lopulle ja rakentamistyöt voisivat käynnistyä helmikuussa.

Espoon kaupunginhallituksen päätöksiä 30.9.